Bright Blog

shutterstock_154789070.jpg

16 Januari 2019

Hervorming van het (appartements-)mede-eigendom in werking

Op 1 januari 2019 trad de hervorming van mede-eigendomsrecht in werking. De hervorming omvat een welgekomen modernisering van de bepalingen inzake gedwongen en gewone mede-eigendom en is gesteund...

shutterstock_529108441 (1).jpg

14 Januari 2019

Belasting op kosteloze bedrijfsbewoning voortaan voor iedereen gelijk

Wanneer u kosteloos woont in een woning van uw vennootschap, wordt dat voordeel belast in de personenbelasting op basis van een forfaitaire waarde. Dit is hypothetische huur die u voor de woning...

shutterstock_1261580092.jpg

8 Januari 2019

Inhouse opleidingen. In 2019 komen wij tot bij U!

Bent u nog niet helemaal vertrouwd met de (nieuwe) regels van het ondernemings- en/of vermogensrecht? Wenst u een allesomvattende, maar tegelijk intensieve opleiding, op uw eigen bedrijf of...

shutterstock_594997304.jpg

7 Januari 2019

Wat mag u van ons verwachten dit jaar?

Een nieuw jaar, een nieuw begin. Zaken worden geëvalueerd. Plannen worden gesmeed of verder tot uitvoering gebracht. Dat is in de politiek zo, dat is bij justitie zo en dat is vermoedelijk ook bij...

IMG_4867.jpg

13 December 2018

2018. Een jaar dat voor eeuwig in het geheugen staat gegrift.

Het is wat geweest, 2018. Minister Geens heeft er werkelijk een lap op gegeven en de daad bij het woord gevoegd. Overspoeld zijn we. Gezweet hebben we. Dat moeten we niet ontkrachten. Nieuwe...

shutterstock_1067103281.jpg

10 December 2018

Nieuwigheden in het ondernemingsrecht

U zult gemerkt hebben dat de wetgever de laatste tijd niet bepaald heeft stilgestaan. Tal van wetten reeds werden gewijzigd, andere grote veranderingen zijn nakend. Wij informeren u hierbij graag...

shutterstock_1037984032.jpg

4 December 2018

Huur en terbeschikkingstelling met BTW

Projectontwikkelaars hebben er lang voor gelobbyd maar vanaf nieuwjaar is het zo ver.  Mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan zal vanaf 1 januari 2019, op de huurprijs voor onroerende goederen...

shutterstock_1064708756.jpg

26 September 2018

Het UBO-register. Ook het aandeelhouderschap wordt transparant! Weg met de anonimiteit!

Dat private vermogens hoe langer hoe minder discretie hebben, is niet nieuw. Met de invoering van het UBO-register wordt daar een nieuw hoofdstuk aan bijgeschreven. Ook het aandeelhouderschap van...

shutterstock_1109716904.jpg

25 September 2018

Wist je dat …

  • September traditioneel een maand is waarin ons rechterlijk landschap enkele wijzigingen ondergaat. Vaak met een eerder kleine impact, soms ook vrij ingrijpend. Dat is dit jaar niet anders. In...

shutterstock_483030007.jpg

19 September 2018

Vierdelige opleidingscyclus actualia vermogensrecht

In het najaar organiseert Bright een vierdelige opleidingscyclus over alle nieuwigheden van het vermogensrecht. De opleiding is gericht tot de professionele dienstverlener (notarissen,...

shutterstock_434570134.jpg

31 Augustus 2018

Het nieuwe erfrecht

Op 1 september 2018 treedt het nieuwe erfrecht in werking. De krachtlijnen van het nieuwe erfrecht kunnen als volgt worden samengevat:

Krachtlijn 1: u heeft meer vrijheid om met uw vermogen te...

shutterstock_166808456.jpg

31 Augustus 2018

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht

Op 1 september 2018 treedt het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking. De belangrijkste wijzigingen daarvan kunnen als volgt worden samengevat:

1. Minder notariskosten voor koppels die eerst...

shutterstock_340547732.jpg

31 Augustus 2018

De wijzigingen in de erfbelasting

In navolging van het nieuwe erfrecht wordt, met ingang van zelfde datum, 1 september 2018, ook de erfbelasting in een nieuw kleedje gestoken. Daarmee beoogt de Vlaamse Overheid een ondersteuning...

shutterstock_451094998.jpg

21 Juni 2018

Nieuwe regels woninghuur

In het kader van de zesde staatshervorming (januari 2014) werd de bevoegdheid inzake huurwetgeving overgedragen van het federale niveau naar het gewestelijke niveau. Aan Vlaamse zijde heeft dat...

shutterstock_580133479.jpg

21 Juni 2018

Enkele handige tips & tricks bij het voeren van uw onderneming

Als partner van ondernemingen, staat Bright u graag bij in de dagelijkse leiding van uw onderneming. Met onderhavige praktische “tips & tricks”, bent u in enkele ogenblikken weer helemaal...

shutterstock_257430535.jpg

21 Juni 2018

Het vermogensrecht raast voorbij. Hoog tijd om te anticiperen!

Kan u nog volgen? Een nieuw erfrecht. Een nieuw huwelijksvermogensrecht. Een nieuw vennootschapsrecht. Een nieuw ondernemingsrecht. Een nieuwe erfbelasting. Ook de rechtspraak blijft evolueren. De...

Steenoven.jpg

15 April 2018

Bright. Als gastspreker

In het kader van onze derde pijler (Aanneming en vastgoed) was Bright op 15 april 2018 gastspreker op het lanceringsevent van het residentiële woonproject Groenzicht te Rumbeke, een high end...

jo_award_low_285.jpg

29 Maart 2018

Bright. Sponsor van jong ondernemerschap

Bright stuurt en begeleidt niet alleen ondernemerschap, zij stimuleert en ondersteunt het ook. Voor het zevende jaar op rij was Bright sponsor van de West-Vlaamse Jonge Ondernemer van het jaar...

standaard.jpg

28 Maart 2018

Bright. In de nationale pers

In Focus. Legal succes, een bijlage bij De Standaard, verscheen op 28 maart 2018 een bijdrage over Bright. Onder de titel “Bright. Veel meer dan een advocatenkantoor” wordt benadrukt dat zowel...

Kleinseminarie.jpg

23 Maart 2018

Bright. Voor de klas

Bright stond vorige maand ook voor de klas. Voor de zesde keer al ontvingen we eind maart een 15 tal laatste jaar studenten van het Klein Seminarie te Roeselare, allen op zoek naar de juiste...

Tax reform.jpg

15 Maart 2018

Naast het nieuwe erfrecht krijgt ook de gewijzigde erfbelasting stilaan vorm

In navolging van het nieuwe erfrecht wordt, met ingang van zelfde datum, 1 september 2018, ook de erfbelasting in een nieuw kleedje ondergedompeld. Het voorontwerp van decreet ligt daartoe thans...

Slot.jpg

15 Maart 2018

De nieuwe pandwet en het eigendomsvoorbehoud

Overeenkomstig de bepalingen in het Belgische Burgerlijk Wetboek gaat het eigendomsrecht van een roerend goed in principe over van zodra er tussen koper en verkoper wilsovereenstemming bestaat...

shutterstock_534770503.jpg

14 Maart 2018

Laat u niet verrassen, het nieuwe erfrecht vergt nú al uw aandacht!

Dat het erfrecht met ingang van 1 september 2018 wordt gewijzigd, is niet nieuw. Daarover werd reeds uitvoerig gesproken en geschreven in media en literatuur. Wat u mogelijk evenwel over het hoofd...

Huis en sleutels.jpg

9 Maart 2018

Beroep van vastgoedmakelaar hervormd

Per 1 februari 2018 is de Wet van 21 december 2017 tot wijziging van de wet van 11 februari 2013 houdende de organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar, afgekort de vastgoedmakelaarswet, in...

8th Birthday.jpg

9 Maart 2018

Happy birthday Bright!

Inderdaad, Bright heeft vorige maand haar achtste verjaardag gevierd. Acht jaar lang reeds staan we als team ten dienste van ondernemers en ondernemingen, en dit op het vlak van Ondernemingsrecht...

shutterstock_522553846.jpg

14 Februari 2018

Consignatie bij rechtstreekse vordering: mogelijkheid en verplichting vanaf 1 januari 2018

In de bouwsector is het een vaak voorkomend probleem: een onderaannemer heeft werken uitgevoerd op een bouwwerf maar zijn opdrachtgever, de hoofdaannemer, blijft in gebreke om de facturen van die...

shutterstock_171173963.jpg

8 Februari 2018

Vlaamse Belastingdienst schiet op bedingen van aanwas.

Dat de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) het vermogensplanningslandschap in rep en roer kan zetten, is niet nieuw. Dat toont ze thans nogmaals aan met een recent verrassend nieuw standpunt over de...

WLVJO1 (1).jpg

8 Februari 2018

Bright. Sponsor van jong ondernemerschap.

Bright stuurt en begeleidt niet alleen ondernemerschap, zij stimuleert en ondersteunt het ook. Voor het zevende jaar op rij is Bright hoofdsponsor van de West-Vlaamse Jonge Ondernemer van het jaar...

Afbeelding1.jpg

2 Februari 2018

Minder geven om meer te geven, het geheim achter het duolegaat.

U heeft misschien wel al eens gehoord van een duolegaat. ‘Iets geven aan een goed doel’, weet u wel? ‘Waarom zou ik dat in godsnaam doen, ik wil net zoveel mogelijk geven aan mijn...

shutterstock_271171484.jpg

17 Januari 2018

Verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid: vanaf 1 juli 2018 ook voor aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector

Overeenkomstig de bepalingen in de wet van 31 mei 2017, de zogenaamde “Wet Peeters”, zijn vanaf 1 juli 2018 naast architecten nu ook aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector (vnl....