Bright Blog

shutterstock_522553846.jpg

14 Februari 2018

Consignatie bij rechtstreekse vordering: mogelijkheid en verplichting vanaf 1 januari 2018

In de bouwsector is het een vaak voorkomend probleem: een onderaannemer heeft werken uitgevoerd op een bouwwerf maar zijn opdrachtgever, de hoofdaannemer, blijft in gebreke om de facturen van die...

WLVJO1 (1).jpg

8 Februari 2018

Bright. Sponsor van jong ondernemerschap.

Bright stuurt en begeleidt niet alleen ondernemerschap, zij stimuleert en ondersteunt het ook. Voor het zevende jaar op rij is Bright hoofdsponsor van de West-Vlaamse Jonge Ondernemer van het jaar...

shutterstock_171173963.jpg

8 Februari 2018

Vlaamse Belastingdienst schiet op bedingen van aanwas.

Dat de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) het vermogensplanningslandschap in rep en roer kan zetten, is niet nieuw. Dat toont ze thans nogmaals aan met een recent verrassend nieuw standpunt over de...

Afbeelding1.jpg

2 Februari 2018

Minder geven om meer te geven, het geheim achter het duolegaat.

U heeft misschien wel al eens gehoord van een duolegaat. ‘Iets geven aan een goed doel’, weet u wel? ‘Waarom zou ik dat in godsnaam doen, ik wil net zoveel mogelijk geven aan mijn...

shutterstock_271171484.jpg

17 Januari 2018

Verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid: vanaf 1 juli 2018 ook voor aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector

Overeenkomstig de bepalingen in de wet van 31 mei 2017, de zogenaamde “Wet Peeters”, zijn vanaf 1 juli 2018 naast architecten nu ook aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector (vnl....

shutterstock_204240757.jpg

15 Januari 2018

Factuurvoorwaarden. Een onmisbaar kwaad.

Een nieuw jaar. Een nieuw begin. Maak ten minste al één goed voornemen voor 2018; zorg ervoor dat uw facturen een minimum aan (factuur)voorwaarden bevatten, en dat ze ook actueel zijn. Al te vaak...

Patrimonium2017.jpg

13 Januari 2018

Echtscheidingen en erfenisbetwistingen. Een niveau hoger.

Eind vorig jaar verscheen de nieuwste editie van Patrimonium, het jaarboek bij uitstek dat de recentste ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en rechtsleer bundelt op vlak van relatie- &...

kmop_label-aio-828x240 (1).png

7 December 2017

Bright. Zoveel méér dan advocaten.

Advocaten en procedures, twee begrippen die onlosmakelijk met elkaar worden verbonden. Terecht, en toch ook weer niet. Bright staat voor zoveel méér dan procederen. Integendeel, wij proberen...

IMG_0601 (1).jpg

7 December 2017

Bright. Uw partner voor M&A.

In april 2017 is de vierde editie van de Contrast M&A Survey uitgegeven, een samenvattend overzicht van M&A wetmatigheden en richtlijnen, gebaseerd op meer dan 300 transacties, van diverse omvang,...

kmop_label-aio-828x240 (1).png

7 December 2017

Bright. Zoveel méér dan advocaten.

Advocaten en procedures, twee begrippen die onlosmakelijk met elkaar worden verbonden. Terecht, en toch ook weer niet. Bright staat voor zoveel méér dan procederen. Integendeel, wij proberen...

7 December 2017

Bright. Uw partner voor erfrecht.

Het Belgische erfrecht is hervormd. Het treedt in werking vanaf 1 september 2018. Deze hervorming, die revolutionair is, zal zonder twijfel een belangrijke impact hebben op uw dagdagelijkse...

kmop_label-aio-828x240 (1).png

7 December 2017

Bright. Zoveel méér dan advocaten.

Advocaten en procedures, twee begrippen die onlosmakelijk met elkaar worden verbonden. Terecht, en toch ook weer niet. Bright staat voor zoveel méér dan procederen. Integendeel, wij proberen...

Bright12_pulsarfotografie_WebRes.jpg

19 September 2017

In de pijplijn...

Wat mag u van ons nog verwachten de komende weken en maanden:

Bright12_pulsarfotografie_WebRes.jpg

19 September 2017

In de pijplijn...

Wat mag u van ons nog verwachten de komende weken en maanden:

Bright12_pulsarfotografie_WebRes.jpg

19 September 2017

In de pijplijn...

Wat mag u van ons nog verwachten de komende weken en maanden:

322_detail.jpg

8 Maart 2017

Bright ondersteunt opnieuw de JCI Award West-Vlaamse Jonge Ondernemer 2017

De award West-Vlaamse Jonge Ondernemer 2017, georganiseerd door de West-Vlaamse afdelingen van JCI, is ondertussen aan haar zesde editie toe. En voor de zesde keer op rij ondersteunt Bright....

320_detail.jpg

30 December 2016

Tijdskrediet en ouderschapsverlof: wijzigingen op til in 2017

Binnen de Nationale Arbeidsraad hebben de sociale partners op 20 december 2016 een akkoord gesloten op grond waarvan de reglementering inzake het tijdskrediet en het ouderschapsverlof opnieuw een...

317_detail.jpg

5 December 2016

Re-integratie van langdurig zieken: nieuwe perspectieven

Tijdens de Breakfast@Bright van 30 september 2016 werd ingezoomd op de juridische gevolgen van arbeidsongeschiktheid bij werknemers, daarbij in het bijzonder wijzend op de alsmaar stijgende...

307_detail.jpg

18 November 2016

Verhuring pop-up stores eindelijk wettelijk geregeld

Art. 3 van de Handelshuurwet bepaalt dat de duur vaneen handelshuur niet korter mag zijn dan negen jaar, met die nuance dat de huurder bij het verstrijken van elke driejarige periode een...

305_detail.png

15 November 2016

Niet gehuwd? Let toch maar op! Over vergoedingsaanspraken tussen gewezen (wettelijk en feitelijk) samenwonende partners...

Patrimonium 2016 is uit. De reeks Patrimonium biedt een jaarlijks overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van huwelijksvermogensrecht en is in het vakgebied dan ook een onmisbaar...

308_detail.jpg

15 November 2016

De begrotingsmaatregelen 2017: interne meerwaarden onder vuur!

Het zal u niet ontgaan zijn dat in de media uitvoerig werd bericht over de loodzware onderhandelingen van de federale regering omtrent de begroting van 2017. Na dagen- en nachtenlang onderhandelen...

306_detail.jpg

15 November 2016

Overwinning voor de e-commerce: Duitse prijsbinding ongeldig verklaard

Onlangs heeft het Hof van Justitie de Duitse wet die bepaalt dat apotheken receptplichtige geneesmiddelen voor menselijk gebruik aan een vaste prijs moeten verkopen, ongeldig verklaard. De...

303_detail.jpg

18 Oktober 2016

Overdracht van vakantiedagen: YES/NO

Met het vallen van het blad begint menig werknemer ijverig vakantiedagen te tellen. En dan heb je twee types, deze die nog wat te tellen hebben, en deze - de beredeneerde cijferaars - die het...

302_detail.jpg

18 Oktober 2016

Het Belgische recht omvat niet noodzakelijk de Belgische agentuurwet

In een vonnis van 3 september 2015 heeft de Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent het autolimitatief karakter van de Belgische agentuurwet (huidig boek X van het Wetboek Economisch Recht)...

304_detail.jpg

13 Oktober 2016

Herstructureringen in de banksector. Wat met de zelfstandigen?

Na de bankencrisis in 2007 en 2008 staan de banken ook vandaag weer In het middelpunt van de belangstelling. Drastische herstructureringen bij ING en dochter Record Bank, Crelan die klaar staat...

301_detail.jpg

6 Oktober 2016

Singapore nu ook gebonden door het Haags verdrag inzake bedingen van forumkeuze

Sinds 1 oktober 2016 is het Haags verdrag inzake bedingen van forumkeuze, dat voor de EU-lidstaten (met uitzondering van Denemarken) al een jaar geleden in werking trad, ook in Singapore van...

300_detail.jpg

22 September 2016

Het verband tussen Goliath, de GVR en.... lingerie

Vorige week werd onze aandacht getrokken door het nieuwsbericht dat Murielle Scherre, lingerieontwerpster en oprichtster van het Belgische lingeriemerk "La Fille d'O" kwaad was op een Zweedse...

296_detail.jpg

14 September 2016

Fiscale regularisatie vanaf 1 augustus 2016

De kogel is eindelijk door de kerk: de Wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie (B.S. 29 juli 2016), maakt het vanaf 1 augustus 2016...

292_detail.jpg

26 Augustus 2016

Het forumkeuzebeding: een kwestie van "there is no way back"?

Het is genoegzaam bekend dat u in uw handelsrelaties kunt afspreken welke rechtbank uitsluitend bevoegd is om over een geschil met een klant of leverancier te oordelen. Een dergelijke clausule is...

291_detail.jpg

24 Augustus 2016

VZW en het dagelijks bestuur

Ons land telt talloze VZW's en soortgelijke organisaties die vaak, éénmaal opgericht, geconfronteerd worden met diverse vragen omtrent het dagelijks beheer en bestuur van de vereniging. Aangezien...