Bright Blog

kmop_label-aio-828x240 (1).png

19 September 2017

Bright. Zoveel méér dan advocaten.

Advocaten en procedures, twee begrippen die onlosmakelijk met elkaar worden verbonden. Terecht, en toch ook weer niet. Bright staat voor zoveel méér dan procederen. Integendeel, wij proberen...

IMG_0601 (1).jpg

19 September 2017

Bright. Uw partner voor M&A.

In april 2017 is de vierde editie van de Contrast M&A Survey uitgegeven, een samenvattend overzicht van M&A wetmatigheden en richtlijnen, gebaseerd op meer dan 300 transacties, van diverse omvang,...

Bright12_pulsarfotografie_WebRes.jpg

19 September 2017

In de pijplijn...

Wat mag u van ons nog verwachten de komende weken en maanden:

19 September 2017

Bright. Uw partner voor erfrecht.

Het Belgische erfrecht is hervormd. Het treedt in werking met ingang van 1 september 2018. Deze hervorming zal zonder twijfel een belangrijke impact hebben op uw dagdagelijkse praktijk. Daarom...

322_detail.jpg

8 Maart 2017

Bright ondersteunt opnieuw de JCI Award West-Vlaamse Jonge Ondernemer 2017

De award West-Vlaamse Jonge Ondernemer 2017, georganiseerd door de West-Vlaamse afdelingen van JCI, is ondertussen aan haar zesde editie toe. En voor de zesde keer op rij ondersteunt Bright....

320_detail.jpg

30 December 2016

Tijdskrediet en ouderschapsverlof: wijzigingen op til in 2017

Binnen de Nationale Arbeidsraad hebben de sociale partners op 20 december 2016 een akkoord gesloten op grond waarvan de reglementering inzake het tijdskrediet en het ouderschapsverlof opnieuw een...

317_detail.jpg

5 December 2016

Re-integratie van langdurig zieken: nieuwe perspectieven

Tijdens de Breakfast@Bright van 30 september 2016 werd ingezoomd op de juridische gevolgen van arbeidsongeschiktheid bij werknemers, daarbij in het bijzonder wijzend op de alsmaar stijgende...

307_detail.jpg

18 November 2016

Verhuring pop-up stores eindelijk wettelijk geregeld

Art. 3 van de Handelshuurwet bepaalt dat de duur vaneen handelshuur niet korter mag zijn dan negen jaar, met die nuance dat de huurder bij het verstrijken van elke driejarige periode een...

305_detail.png

15 November 2016

Niet gehuwd? Let toch maar op! Over vergoedingsaanspraken tussen gewezen (wettelijk en feitelijk) samenwonende partners...

Patrimonium 2016 is uit. De reeks Patrimonium biedt een jaarlijks overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van huwelijksvermogensrecht en is in het vakgebied dan ook een onmisbaar...

308_detail.jpg

15 November 2016

De begrotingsmaatregelen 2017: interne meerwaarden onder vuur!

Het zal u niet ontgaan zijn dat in de media uitvoerig werd bericht over de loodzware onderhandelingen van de federale regering omtrent de begroting van 2017. Na dagen- en nachtenlang onderhandelen...

306_detail.jpg

15 November 2016

Overwinning voor de e-commerce: Duitse prijsbinding ongeldig verklaard

Onlangs heeft het Hof van Justitie de Duitse wet die bepaalt dat apotheken receptplichtige geneesmiddelen voor menselijk gebruik aan een vaste prijs moeten verkopen, ongeldig verklaard. De...

303_detail.jpg

18 Oktober 2016

Overdracht van vakantiedagen: YES/NO

Met het vallen van het blad begint menig werknemer ijverig vakantiedagen te tellen. En dan heb je twee types, deze die nog wat te tellen hebben, en deze - de beredeneerde cijferaars - die het...

302_detail.jpg

18 Oktober 2016

Het Belgische recht omvat niet noodzakelijk de Belgische agentuurwet

In een vonnis van 3 september 2015 heeft de Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent het autolimitatief karakter van de Belgische agentuurwet (huidig boek X van het Wetboek Economisch Recht)...

304_detail.jpg

13 Oktober 2016

Herstructureringen in de banksector. Wat met de zelfstandigen?

Na de bankencrisis in 2007 en 2008 staan de banken ook vandaag weer In het middelpunt van de belangstelling. Drastische herstructureringen bij ING en dochter Record Bank, Crelan die klaar staat...

301_detail.jpg

6 Oktober 2016

Singapore nu ook gebonden door het Haags verdrag inzake bedingen van forumkeuze

Sinds 1 oktober 2016 is het Haags verdrag inzake bedingen van forumkeuze, dat voor de EU-lidstaten (met uitzondering van Denemarken) al een jaar geleden in werking trad, ook in Singapore van...

300_detail.jpg

22 September 2016

Het verband tussen Goliath, de GVR en.... lingerie

Vorige week werd onze aandacht getrokken door het nieuwsbericht dat Murielle Scherre, lingerieontwerpster en oprichtster van het Belgische lingeriemerk "La Fille d'O" kwaad was op een Zweedse...

296_detail.jpg

14 September 2016

Fiscale regularisatie vanaf 1 augustus 2016

De kogel is eindelijk door de kerk: de Wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie (B.S. 29 juli 2016), maakt het vanaf 1 augustus 2016...

292_detail.jpg

26 Augustus 2016

Het forumkeuzebeding: een kwestie van "there is no way back"?

Het is genoegzaam bekend dat u in uw handelsrelaties kunt afspreken welke rechtbank uitsluitend bevoegd is om over een geschil met een klant of leverancier te oordelen. Een dergelijke clausule is...

291_detail.jpg

24 Augustus 2016

VZW en het dagelijks bestuur

Ons land telt talloze VZW's en soortgelijke organisaties die vaak, éénmaal opgericht, geconfronteerd worden met diverse vragen omtrent het dagelijks beheer en bestuur van de vereniging. Aangezien...

290_detail.jpg

10 Augustus 2016

Moeten mijn AV'en nu op de offerte of op de factuur? Of op allebei?

De vraag is simpel te beantwoorden: je algemene verkoopsvoorwaarden ("AV'en") - of elke andere specifieke afspraak die je met je contractpartij wenst te maken - moeten in je offerte of contract...

294_detail.jpg

8 Augustus 2016

Fiscale regularisatie vanaf 1 augustus 2016

De kogel is eindelijk door de kerk: de Wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie (B.S. 29 juli 2016), maakt het vanaf 1 augustus 2016...

294_detail.jpg

8 Augustus 2016

Fiscale regularisatie vanaf 1 augustus 2016

De kogel is eindelijk door de kerk: de Wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie (B.S. 29 juli 2016), maakt het vanaf 1 augustus 2016...

287_detail.jpg

28 Juni 2016

Lang leve de polyglot: alvast een barrière minder in uw internationale handelsrelaties

In een arrest van 21 juni 2016 heeft het Europees Hof van Justitie de Vlaamse taalregeling over de opmaak van facturen in internationale handelsrelaties nietig verklaard. Volgens die regeling...

278_detail.jpg

21 Juni 2016

Binnenkort ook wettelijk kader voor occasioneel telewerk?

Recent heeft Minister van Werk Kris Peeters aangekondigd dat hij ook voor occasioneel thuiswerk een wettelijk kader zal uitwerken. Dat actiepunt werd opgenomen als één van de tien prioritaire...

279_detail.jpg

18 Juni 2016

Reeds in juni solden en -50%? Kort overzicht solden en sperperiode anno 2016

De sperperiode is een doorn in het oog van vele handelaren. Traditioneel krijgen wij in mei en november diverse vragen omtrent de sperperiodes van juni respectievelijk december. De ene vraag al...

14 Juni 2016

Europa keurt richtlijn voor de bescherming van bedrijfsgeheimen goed

In een recent blogbericht meldden wel al dat er een Europese richtlijn voor de bescherming van bedrijfsgeheimen op stapel staat. 

Intussen heeft het Europees Parlement de ontwerprichtlijn...

277_detail.jpg

14 Juni 2016

Verzekeringsmakelaar, wees gerust, de Chaussée d’Amour hoeft u niets te zeggen…

Verzekeringscontracten komen meer en meer tot stand door bemiddeling van een verzekeringsmakelaar. Bij de zoektocht naar een passende dekking laten verzekeringsnemers zich bijstaan door een...

276_detail.jpg

14 Juni 2016

Fiscale update: over de digitale investeringsaftrek, de octrooiaftrek, de tax shelter en de fiscale aftrekbaarheid van uw waakhond

Digitale investeringsaftrek voortaan ook voor investeringen in webwinkels

U weet dat er sinds AJ 2016 een verhoogde investeringsaftrek van 13,5% in het leven is geroepen. Dit is een fiscaal...

275_detail.jpg

13 Juni 2016

De intellectuele eigendomsrechten op de "Rode Duivels"

Op 10 juni 2016 is het Europees Kampioenschap Voetbal van start gegaan, waaraan ook ons eigen nationaal voetbalelftal (eindelijk nog eens) deelneemt na meer dan 15 jaar afwezigheid. Net zoals 2...

273_detail.jpg

9 Juni 2016

Franchisecontract: dekt de vlag de lading wel?

Grotere bedrijven doen voor de distributie van hun producten of diensten vaak beroep op het franchisesysteem.

In een arrest van november 2015 heeft het Arbeidshof Brussel beslist om een...

272_detail.jpg

1 Juni 2016

Cliënteelvergoeding voor handelsagenten: "nieuwe klanten" kunnen ook bestaande klanten zijn

Tenzij

  • de principaal de handelsagentuurovereenkomst beëindigt omwille van een ernstige tekortkoming in hoofde van de handelsagent
  • de handelsagent de overeenkomst beëindigt zonder dat er sprake is...

269_detail.jpg

27 Mei 2016

Moeten (dynamische) IP-adressen beschouwd worden als een persoonsgegeven?

In het arrest van 24/11/2011 in de zaak Scarlet vs. Sabam - een zaak die in IP en IT-middens destijds veelvuldig becommentarieerd werd, zo ook in deze post en deze post op deze blog - oordeelde...

268_detail.jpg

17 Mei 2016

Nieuw Vlaams logiesdecreet: zelf slaapplaatsen aanbieden via internet voortaan makkelijker

Begin maart werd het Vlaamse logiesdecreet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad waardoor een wettelijk kader werd geschapen voor particulieren die logeermogelijkheden ter beschikking wensen te...

266_detail.jpg

14 Mei 2016

Happy Birthday! 25 jaar Richtlijn Softwarebescherming.

De oorspronkelijke Richtlijn 91/250/EEG  betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's dateert van 14 mei 1991, en is op datum van publicatie van huidige bijdrage exact 25 jaar oud...

265_detail.jpg

10 Mei 2016

Mag ik een vonnis waarbij mijn concurrent werd veroordeeld, openbaar maken en publiceren?

Een gerechtelijke procedure vormt vaak een onverkwikkelijke omstandigheid: niet alleen kost het tijd, moeite en geld, maar bovenal brengt het - afhankelijk van de zaak in meer of mindere mate -...

264_detail.jpg

2 Mei 2016

B-right.be wordt Bright.legal

"Is het nu 'b-right' of 'bright'?" is één van de vragen die we wel eens horen van cliënten en zakenrelaties. Een overigens totaal terechte vraag.

Het antwoord is steeds dezelfde: de naam wordt...

263_detail.jpg

27 April 2016

Blind getrouwd ... maar wat met het erfrecht?

Kijkend Vlaanderen was de voorbije weken in de ban van Blind Getrouwd, een reality show waar zes vrijgezellen de sprong in het onbekende waagden en hun wettelijk ja-woord gaven aan... een volkomen...

25 April 2016

De tijd tikt... voor wie zijn (roerend) vermogen met voorbehoud van vruchtgebruik belastingvrij wil schenken!

Het is officieel: vanaf 1 juni 2016 sluit de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) de deur voor al wie zijn effecten en geldbeleggingen belastingvrij (voor Nederlandse notaris) met voorbehoud van...

20 April 2016

Bright zoekt versterking

Wij zijn op zoek naar een advocaat(-stagiair) (m/v; minstens 2 jaar ervaring) in het ondernemingsrecht, met een bijzondere interesse en kennis in het sociaal recht.

Kent u een dergelijk profiel of...

256_detail.jpg

19 April 2016

Vlabeltje, Vlabeltje, Vlabeltje, …. Wat doe je nu (weer)?

Sinds de overname door het Vlaamse Gewest van de dienst van de registratie- en successierechten, hebben we niets anders dan kopzorgen. De Vlaamse Belastingdienst maant zich de keizer te rijk en...

253_detail.jpg

18 April 2016

Eindelijk reglementering voor het gebruik van drones

De voorbije jaren werden drones steeds vaker gebruikt voor commercieel en privé gebruik. De gebruiksmogelijkheden zijn immers eindeloos: filmproducties, fotoreportages, beeldvorming inzake...

18 April 2016

Bright is legal partner van het JCI Smart Cities Platform 2017

Met genoegen kunnen wij u meedelen dat Bright de legal partner is van het ambitieuze JCI Smart Cities Platform 2017.

De Smart Cities Platform start met de Smart Cities Challenge op 3 mei 2016 in...

254_detail.jpg

17 April 2016

Uitzendarbeid gaat mee met de tijd: afschaffing 48-uren regel en elektronische contracten

Artikel 17, § 2 van de Uitzendwet (1) bepaalt nu nog dat de uitzendkracht uiterlijk binnen twee werkdagen vanaf de aanvang van de tewerkstelling een schriftelijke overeenkomst moet hebben...

234_detail.jpg

24 Maart 2016

Dashcams, privacy en bewijswaarde

In de afgelopen weken vingen een drietal nieuwsberichten over dashcams - twee in de Standaard en ééntje in Het Laatste Nieuws - mijn aandacht. Vooral de eerste artikelen stellen een tweetal...

252_detail.jpg

22 Maart 2016

Schijnzelfstandigheid: een korte recapitulatie van de valkuilen

Recentelijk heeft minister van Werk Kris Peeters aangekondigd dat hij de problematiek omtrent schijnzelfstandigheid bij buitenlandse zelfstandigen wenst aan te pakken. 

Meer in het bijzonder...

21 Maart 2016

De nieuwe procedure voor fiscale en sociale regularisatie is in aantocht

Op vrijdag 11 maart 2016 heeft de ministerraad het wetsontwerp tot invoering van een permanent systeem van fiscale en sociale regularisatie goedgekeurd.

Het ontwerp biedt de mogelijkheid aan...

246_detail.jpg

15 Maart 2016

Actualia vermogensrecht en fiscaliteit

* Het omgekeerd duolegaat wordt (eindelijk) door VLABEL aanvaard. Het duolegaat is een fiscaal interessante vorm van planning voor zij die bijvoorbeeld geen kinderen nalaten maar enkel een verre...

245_detail.jpg

13 Maart 2016

Huwelijk Ahold en Delhaize, met de mededingsautoriteit als boze stiefmoeder

Dat de distributiesector woelige tijden kent, is een understatement. De hevige concurrentie op de markt heeft er toe geleid dat strategieën werden aangepast, of minstens scherp gesteld,...

237_detail.jpg

7 Maart 2016

Plastic flesje van Coca Cola niet geregistreerd als merk

Sinds december 2011 probeert Coca Cola tevergeefs haar plastic flesje in te schrijven als gemeenschapsmerk binnen de EU.  Na eerdere weigeringen door het Bureau voor harmonisatie binnen de interne...

231_detail.jpg

4 Maart 2016

Bright & de JCI Award West-Vlaamse Jonge Ondernemer 2016

Voor het vijfde jaar op rij is Bright. Juridische adviseurs & advocaten één van de Keypartners van de vijfde editie van JCI Award West-Vlaamse Jonge Ondernemer van het Jaar 2016, georganiseerd...

227_detail.jpg

3 Maart 2016

Naar een bescherming van bedrijfsgeheimen versie 2.0?

Als ondernemer heeft u ongetwijfeld knowhow en bedrijfsinformatie verzameld die essentieel is voor uw activiteit, maar die u toch niet via intellectuele eigendomsrechten wil of kan laten...

223_detail.jpg

1 Maart 2016

Bright breidt zijn dienstverlening inzake Intellectuele Eigendommen uit

In het verleden kon u reeds op Bright. Juridische adviseurs en advocaten een beroep doen op onze expertise inzake intellectuele eigendomsrechten.

Met genoegen kunnen wij u op vandaag meedelen dat...

215_detail.jpg

24 Februari 2016

Exit Safe Harbour, enter EU-US Privacy Shield

Exit Safe Harbour...

Begin februari 2016 zijn de Europese Commissie en de Verenigde Staten het eens geworden over een nieuw kader voor trans-Atlantische gegevensstromen: het EU-US Privacy...

247_detail.jpg

18 Februari 2016

Actualia vermogensrecht en fiscaliteit

I. Investeren in andermans vermogen: quid bij het beëindigen van de feitelijke samenwoning?

Bij het beëindigen van een relatie tussen feitelijk samenwonende partners ontstaat niet zelden...

15 Februari 2016

KMO-portefeuille: belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2016

Via de kmo-portefeuille kunnen kmo's en vrije beroepers sinds 1 januari 2009 onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op subsidies voor opleidingen, advies, strategisch advies, advies...

221_detail.jpg

15 Februari 2016

Nieuwe regels inzake schorsende werking hoger beroep

Sinds 01/11/2015 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd aan de regels uit het Gerechtelijk Wetboek inzake burgerrechtelijke rechtspleging. Dit zijn stuk voor stuk eerder juridische-technische...

26 Januari 2016

Ook product- en catalogusfoto's zijn auteursrechtelijk beschermd

In een bij Bright behandeld dossier sprak de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Gent zich op 19/11/2015 uit omtrent de rechtmatigheid van het kopiëren en adapteren van een catalogusfoto's...

21 Januari 2016

Een faillissement van uw buitenlandse schuldenaar: gewoon lijdzaam ondergaan?

Omdat insolventieprocedures, waarvan faillissement het bekendste voorbeeld is, vaak grensoverschrijdende gevolgen (kunnen) hebben heeft Europa in 2000 regelgeving uitgevaardigd over dergelijke...

248_detail.jpg

20 Januari 2016

Actualia vermogensrecht en fiscaliteit

Een nieuw jaar gaat meestal gepaard met nieuwe voornemens. Ook wij hebben die voor ons gemaakt. In 2016 willen wij u nóg beter informeren over de actuele tendensen op het vlak van vermogensrecht...

216_detail.jpg

19 Januari 2016

Camera's op de werkvloer: do's en don'ts

Privacy op de werkvloer blijft een prangend vraagstuk.

Niet alleen wees collega Dirk Clarysse in een recent blogbericht op de gevolgen van een beslissing van het Europees Hof voor de Rechten van...

250_detail.jpg

16 Januari 2016

Belangrijke hervormingen in het EU merkenrecht

In het kader van verdere modernisering en harmonisatie heeft het Europees Parlement en de Raad wijzigen aangebracht aan de  Verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Deze wijzigingen treden in...

15 Januari 2016

Privacy op het werk?

In eerdere Bright sides hadden we het geregeld al over privacybescherming op het werk en meer bepaald de vraag of een werkgever het internetgebruik en e-mailverkeer van zijn werknemers mag...

6 Januari 2016

Bright verwelkomt Mr. Dave Devloo

Begin januari 2016 heeft Mr. Dave Devloo het team van Bright vervoegd.

Mr. Dave Devloo heeft zijn juridische carrière aangevat in 2010 en behaalde in datzelfde jaar een Master na Master in de...

14 Juli 2015

Vastgoed schenken, interessanter dan ooit!

Schenken van vastgoed is interessanter dan ooit. Sinds 1 juli 2015 zijn de tarieven voor het schenken van onroerend vermogen drastisch gewijzigd en is het (eindelijk) mogelijk vastgoed tijdens het...

10 Juli 2015

Bright zoekt versterking

Bij Bright zijn we op zoek naar een advocaat (m/v) met belangstelling voor het ondernemingsrecht en die bij voorkeur 3 tot 8 jaar ervaring heeft.

Kent u een advocaat die op zoek is naar een nieuwe...

17 Juni 2015

Onwettig bewijs niet voor iedereen even onwettig

In een sindsdien veel besproken arrest van 22 mei 2015 oordeelde het Hof van Cassatie dat voor het vaststellen van een belastingschuld en voor het opleggen van een verhoging of een boete, de...

19 Mei 2015

Sneller en goedkoper onbetwiste schulden innen

In een eerste stap tot uitvoering van zijn Justitieplan van 18 maart 2015 presenteerde Minister Koen Geens op 8 mei 2015 zijn Voorontwerp van wet houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht....

217_detail.jpg

15 Mei 2015

Naar een snellere en meer efficiënte rechtspleging

Als het van Minister van Justitie Koen Geens afhangt, boeken we de komende jaren duidelijk vooruitgang in het streven naar een meer efficiënte en een kwaliteitsvolle justitie, een justitie die...

20 April 2015

Ondernemen 2020

JCI Waregem organiseert op 28/05/2015 het evenement Ondernemen 2020, een interactief debat van en voor ondernemende mensen over de uitdagingen die hen te wachten staan tegen 2020.

Met de klemtoon...

219_detail.jpg

17 April 2015

Producten retourneren bij e-commerce: wie betaalt welke kosten?

De Amerikaanse betalingsdienstaanbieder Paypal (www.paypal.com) start in België met een interessante dienst: 'Retourkosten vergoeding' (bron: HLN.be). Ongeacht de reden kan de consument zijn...

1 April 2015

Oud artikel 4,3° Vl.W.Succ. tot tweemaal toe verstrengd

Oud artikel 4,3° van het Vlaams Wetboek der Successierechten onderwierp ‘schenkingen onder de levenden van roerende goederen die de overledene heeft gedaan onder de opschortende voorwaarde die...

170_detail.jpg

10 Maart 2015

Successieplanning via testament blijft ook onder de Vlaamse Codex Fiscaliteit buiten schot

In een vorig blogbericht kondigde ik u reeds aan dat de registratie- en erfbelasting voortaan (sinds 1 januari 2015) op Vlaams niveau wordt geïnd.

Wat de toepassing van de intussen beruchte...

27 Februari 2015

Het Grondwettelijk Hof vernietigt belasting op omzetting aandelen aan toonder

In een arrest van 5 februari 2015 (BS 27 februari 2015) heeft het Grondwettelijk Hof de wettelijke bepalingen met betrekking tot de belastingheffing op de omzetting van effecten aan toonder in...

239_detail.jpg

27 Februari 2015

Bright op West@Work

Een West@Work-reportage uit 2010 over Bright Advocaten.

20 Februari 2015

Onbekend en onbemind: informatieplicht tijdens onderhandelingen

Uiteraard wisselt u tijdens de onderhandelingen informatie uit met uw contractspartner. Uit de praktijk blijkt echter dat veel bedrijven niet weten dat de wet hen in bepaalde gevallen ook de...

18 Februari 2015

Liquidatiereserve: een nieuwe, permanente maatregel om te ontsnappen aan liquidatieheffing

In een eerder blogbericht werd u reeds geïnformeerd over de beslissing van de overheid om per 1 oktober 2014 het tarief van de roerende voorheffing op liquidatieboni op te trekken van 10% naar...

12 Februari 2015

De Vlaamse miserietaks teruggebracht naar 1%

Het was reeds aangekondigd in het Vlaamse regeerakkoord en intussen is het ook een feit. De Vlaamse miserietaks staat terug op 1%. Dat is het gevolg van een decreet dat op 19 december 2014 in het...

29 Januari 2015

Voorschotfacturen

Eind 2012 werd de Europese facturatierichtlijn van 2010 (2010/45/EU) in nationale wetgeving omgezet en meer bepaald opgenomen in het BTW wetboek. Naast zaken zoals de gelijkschakeling van...

28 Januari 2015

Het (finaal en facultatief) verrekenbeding … een gemiste kans voor het Hof van Cassatie?

In een arrest van 31 oktober 2014 kreeg het Hof van Cassatie de kans om zich (eindelijk) uit te spreken over de gevolgen op het vlak van de successierechten van een (facultatief) verrekenbeding....

218_detail.jpg

27 Januari 2015

Luc Tuymans - Schending auteursrechten?

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen heeft de heer Luc Tuymans recent veroordeeld voor plagiaat. De Rechtbank is meer bepaald van oordeel dat de kunstschilder de auteursrechten van...

21 Januari 2015

Tabellen voor omzetting vruchtgebruik gepubliceerd

De nieuwe tabellen voor de omzetting van het vruchtgebruik zijn gepubliceerd.

Het omzettingsrecht kan worden omschreven als het recht van de langstlevende echtgenoot en van de blote eigenaar om,...

8 Januari 2015

De gevolgen van de verschoonbaarheid worden níet van rechtswege uitgebreid tot de feitelijk samenwonende partner

Ingevolge artikel 82, tweede lid van de Faillissementswet wordt ook de echtgenoot en de voormalige echtgenoot van een verschoonbaar verklaarde gefailleerde die zich voor de schuld van zijn...

8 Januari 2015

De gevolgen van de verschoonbaarheid worden níet van rechtswege uitgebreid tot de feitelijk samenwonende partner

Ingevolge artikel 82, tweede lid van de Faillissementswet wordt ook de echtgenoot en de voormalige echtgenoot van een verschoonbaar verklaarde gefailleerde die zich voor de schuld van zijn...

29 December 2014

Globale hervorming van het erfrecht op komst

Op 3 december 2014 werd het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het erfrecht (opnieuw) ingediend. Dit wetsvoorstel neemt de tekst over van het in de Senaat op...

28 December 2014

De Vlaamse schenkings- en successierechten zijn niet meer …

De Vlaamse schenkings- en successierechten zijn niet meer. Helaas betekent dit niet dat schenkingen in Vlaanderen in de toekomst onbelast plaatsvinden of dat er geen successierechten meer...

18 December 2014

Eenvoudiger uitvoeren van buitenlandse vonnissen

Stel: een onwillige klant weigert u te betalen. Als Belgische leverancier geeft u er natuurlijk de voorkeur aan om, wanneer niets anders nog wil baten, uw onwillige klant voor de rechtbank te...

13 November 2014

Contracteren per e-mail of sms?

Communicatie per brief en contracten op papier worden meer en meer verdrongen door e-mail, sms en andere vormen van elektronische communicatie. Ook in het handelsverkeer doen deze moderne vormen...

220_detail.jpg

13 November 2014

Nieuwe fiscale maatregelen in het federaal regeerakkoord van “Michel I”

Op 9 oktober 2014 heeft de nieuwe federale regering bij monde van premier Charles Michel haar regeerakkoord voor de komende legislatuur voorgesteld. Aangezien vooraf reeds werd aangekondigd dat de...

12 November 2014

Geen veroordelingsrecht meer verschuldigd door de begunstigde

Wanneer een rechtbank of een hof een veroordeling, een vereffening of een rangregeling uitspreekt, wordt overeenkomstig artikel 142 van het Wetboek van Registratierechten een zogenaamd...

1 November 2014

Vergoeding auteursrechten werknemers: nog steeds een nuttig verloningsinstrument?

Vermogensrechten en de arbeidsovereenkomst

De wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (B.S. 27 juli 1994 - hierna: de ‘Auteurswet') verleent auteursrechten aan...

16 Oktober 2014

De familierechtbank

U heeft het wellicht al vernomen, sinds 1 september 2014 is er een familie- en jeugdrechtbank in het leven geroepen. Deze rechtbank werd opgericht in de schoot van de rechtbank van eerste aanleg...

13 Oktober 2014

Betalingen in cash afronden tot 5 eurocent

Ingevolge een KB van 22/09/2014 is het sinds 05/10/2014 voor het handelaars en vrije beroeperen toegestaan om het totaalbedrag dat de consument hen in cash dient te betalen, af te ronden naar 5...

9 Oktober 2014

Bouwvakker, pas op uw tellen… Heil aan de seksismewet?

The Bright Side dient niet alleen om relevante rechtspraak te signaleren, of een wetswijziging op analytische wijze uit de doeken te doen. Bij elke wet die ons Belgisch Staatsblad siert, stellen...

4 Oktober 2014

Regularisatie van ontdoken successie- en registratierechten ongrondwettig

In zijn arrest van 19 september 2014 heeft het Grondwettelijk Hof enkele aspecten vernietigd van de fiscale amnestieprocedure die van toepassing was tot 31 december 2013. Evenwel bepaalt het...

11 September 2014

Psychosociale risico's op het werk: nieuwe - verruimde - wetgeving in werking vanaf 1 september 2014

Nieuw wetgevend kader

De regels inzake geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk waren vervat in hoofdstuk Vbis van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de...

10 September 2014

'Class Action' naar Belgisch recht

In Amerika is het al sinds de jaren zestig van vorige eeuw mogelijk dat schadelijders van eenzelfde oorzaak hun krachten bundelen om middels één gezamelijke vordering schadevergoeding te bekomen...

10 September 2014

Finaal einde van termijn voor coördinatie akten van medeëigendom

Met de Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van de bepalingen inzake mede-eigendom in het Burgerlijk Wetboek is een vernieuwde regelgeving inzake de organisatie en het beheer van mede-eigendommen in...

6 September 2014

Hoe Lambik voor een ruimere invulling van de parodie in het auteursrecht heeft gezorgd

In een arrest van 03/09/2014 heeft het Europese Hof van Justitie het auteursrechtelijk begrip 'parodie' nader uitgelegd. De aanleiding voor dit arrest was een geschil tussen enerzijds de...

8 Juli 2014

De regels inzake de vestiging van 'pop-upwinkels'

Mede dankzij (?) een niet-nadergenoemd TV-programma duiken zogenaamde 'pop-upwinkels' en 'pop-uprestaurants' tegenwoordig frequent op in het commerciële straatbeeld.

Het gaat daarbij, juridisch...

26 Juni 2014

Nieuwe wet inzake bewind: Neem tijdig initiatief!

Met ingang van 1 juni 2014 trad de nieuwe wet inzake Meerderjarige Beschermde Personen van 17 maart 2013 (BS 14 juni 2013, 2de editie) in werking.

De wet hertekent de regeling met betrekking tot...