Bright Blog

shutterstock_436202803.jpg

18 Juli 2019

Ondernemers, formuleer tijdig protest!

Omdat algemeen wordt aangenomen dat in handelszaken alles vlot moet gaan, en men snel zekerheid moet hebben, geldt in het Belgische recht de (gewoonterechtelijke) regel dat handelaars onjuist...

publicatie.jpg

17 Mei 2019

Nieuwe publicaties.

Fier om deze week twee nieuwe publicaties van onze hand te zien verschijnen.

De eerste bijdrage gaat over de nieuwe regels rond de preferentiële toewijzing van de gezinswoning, de huisraad en...

shutterstock_500301277.jpg

15 Mei 2019

Bouwheren binnenkort nog beter beschermd

Voor architecten geldt het al veel langer; deontologisch gezien zijn zij al sinds jaar en dag verplicht om hun beroepsaansprakelijkheid en hun tienjarige aansprakelijkheid te laten verzekeren....

shutterstock_313474802.jpg

13 Mei 2019

Start tijdig uw regularisatieprocedure op!

Het verscheen onlangs nog in de pers; ruim 200.000 Belgen mogen binnenkort een brief van de fiscus verwachten omdat zij nagelaten hebben een buitenlandse rekening aan te geven.

Wie een...

shutterstock_1291785808.jpg

18 April 2019

Nog slechts enkele maanden om uw vermogensplanning van vóór 1 september 2018 onder de loep te nemen

Ondanks het feit dat het nieuwe erfrecht op 1 september 2018 in werking trad, geeft de wet u nog tot en met 1 september 2019 de mogelijkheid om zelf te bepalen of de oude dan wel de nieuwe...

shutterstock_1155429262.jpg

17 April 2019

Hervorming van het Burgerlijk Wetboek: nieuwe bewijsregels goedgekeurd

In een eerdere nieuwsbrief hebben wij u reeds geïnformeerd over de plannen van minister van justitie Koen Geens om het bestaande Burgerlijk Wetboek na meer dan 200 jaar te hervormen. Zo staat...

JCIWVJO2019.jpg

15 April 2019

Hoe wij het verschil maken

Bright was vorige maand voor de achtste keer hoofdsponsor en voor de vijfde keer jurylid van de verkiezing van de West-Vlaamse Jonge Ondernemer van het jaar, een organisatie van JCI (Junior...

shutterstock_365928845.jpg

4 April 2019

Nieuwe Europese richtlijn auteursrecht goedgekeurd

De nieuwe Europese richtlijn inzake auteursrechten werd op 26 maart 2019 goedgekeurd door het Europese Parlement. Zelfs twee omstreden bepalingen, die tot op de laatste knip het voorwerp waren van...

shutterstock_519473755.jpg

22 Maart 2019

Het nieuwe vennootschapsrecht, 10 zaken die u moet weten

Op 28 februari 2019 werd de tekst van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) aangenomen. Het wetboek treedt in werking op 1 mei 2019, maar voor vennootschappen, verenigingen en...

shutterstock_635005208.jpg

21 Maart 2019

Goede afspraken maken goede vrienden. Vijf zaken die u móet weten als u met uw partner enkel feitelijk samenwoont

U hebt sinds jaar en dag een vaste partner. U hebt (al dan niet samen) kinderen. U woont in een woning van een van u of in een woning die u samen hebt aangekocht. U bent (al dan niet beiden)...

shutterstock_332141396.jpg

20 Maart 2019

De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie

België is een renovatieland, zoveel is zeker; en sommige gebouwen zijn uiteraard ook de moeite om te renoveren. Andere gebouwen daartegen verkeren soms in een dermate slechte staat dat renoveren...

shutterstock_222235549.jpg

15 Maart 2019

Bright. Uw partner voor M&A.

U staat er misschien niet meteen bij stil, maar ook de overdracht van een onderneming is een proces waar heel veel juridische zaken bij komen kijken. Als koper wil u maximale zekerheid over wat u...

shutterstock_137547386.jpg

21 Februari 2019

De Bright assistance packs, uw abonnement op juridische bijstand.

Ondernemen is …

Ondernemen, zaken doen, het is een complex gegeven geworden, niet in het minst op juridisch vlak. In zekere zin is de levensloop van een onderneming een aaneenschakeling van...

shutterstock_1064708756.jpg

20 Februari 2019

Het UBO-register: deadline uitgesteld

De deadline die aan de informatieplichtigen is opgelegd om de uiteindelijk begunstigden in het UBO-register voor de eerste maal te (laten) registreren, wordt uitgesteld van 31 maart 2019 naar 30...

shutterstock_350372171.jpg

19 Februari 2019

Bevoegdheidsbeding in algemene voorwaarden: addertje onder het gras!

Een bevoegdheidsbeding is een beding waarbij partijen op voorhand bepalen aan welke rechter de bevoegdheid toekomt om zich over een eventueel geschil uit te spreken.

Wanneer een dergelijk...

shutterstock_483030007.jpg

14 Februari 2019

Opleidingen

Op geregelde tijdstippen verzorgt Bright seminaries en inhouse opleidingen over diverse actuele aspecten van vermogensrecht. Nieuwsgierig naar wat is geweest en wat komen zal?

 

Lees...

shutterstock_154789070.jpg

16 Januari 2019

Hervorming van het (appartements-)mede-eigendom in werking

Op 1 januari 2019 trad de hervorming van mede-eigendomsrecht in werking. De hervorming omvat een welgekomen modernisering van de bepalingen inzake gedwongen en gewone mede-eigendom en is gesteund...

shutterstock_529108441 (1).jpg

14 Januari 2019

Belasting op kosteloze bedrijfsbewoning voortaan voor iedereen gelijk

Wanneer u kosteloos woont in een woning van uw vennootschap, wordt dat voordeel belast in de personenbelasting op basis van een forfaitaire waarde. Dit is hypothetische huur die u voor de woning...

shutterstock_1261580092.jpg

8 Januari 2019

Inhouse opleidingen. In 2019 komen wij tot bij U!

Bent u nog niet helemaal vertrouwd met de (nieuwe) regels van het ondernemings- en/of vermogensrecht? Wenst u een allesomvattende, maar tegelijk intensieve opleiding, op uw eigen bedrijf of...

shutterstock_594997304.jpg

7 Januari 2019

Wat mag u van ons verwachten dit jaar?

Een nieuw jaar, een nieuw begin. Zaken worden geëvalueerd. Plannen worden gesmeed of verder tot uitvoering gebracht. Dat is in de politiek zo, dat is bij justitie zo en dat is vermoedelijk ook bij...

IMG_4867.jpg

13 December 2018

2018. Een jaar dat voor eeuwig in het geheugen staat gegrift.

Het is wat geweest, 2018. Minister Geens heeft er werkelijk een lap op gegeven en de daad bij het woord gevoegd. Overspoeld zijn we. Gezweet hebben we. Dat moeten we niet ontkrachten. Nieuwe...

shutterstock_1067103281.jpg

10 December 2018

Nieuwigheden in het ondernemingsrecht

U zult gemerkt hebben dat de wetgever de laatste tijd niet bepaald heeft stilgestaan. Tal van wetten reeds werden gewijzigd, andere grote veranderingen zijn nakend. Wij informeren u hierbij graag...

shutterstock_1037984032.jpg

4 December 2018

Huur en terbeschikkingstelling met BTW

Projectontwikkelaars hebben er lang voor gelobbyd maar vanaf nieuwjaar is het zo ver.  Mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan zal vanaf 1 januari 2019, op de huurprijs voor onroerende goederen...

shutterstock_1064708756.jpg

26 September 2018

Het UBO-register. Ook het aandeelhouderschap wordt transparant! Weg met de anonimiteit!

Dat private vermogens hoe langer hoe minder discretie hebben, is niet nieuw. Met de invoering van het UBO-register wordt daar een nieuw hoofdstuk aan bijgeschreven. Ook het aandeelhouderschap van...

shutterstock_1109716904.jpg

25 September 2018

Wist je dat …

  • September traditioneel een maand is waarin ons rechterlijk landschap enkele wijzigingen ondergaat. Vaak met een eerder kleine impact, soms ook vrij ingrijpend. Dat is dit jaar niet anders. In...

shutterstock_483030007.jpg

19 September 2018

Vierdelige opleidingscyclus actualia vermogensrecht

In het najaar organiseert Bright een vierdelige opleidingscyclus over alle nieuwigheden van het vermogensrecht. De opleiding is gericht tot de professionele dienstverlener (notarissen,...

shutterstock_434570134.jpg

31 Augustus 2018

Het nieuwe erfrecht

Op 1 september 2018 treedt het nieuwe erfrecht in werking. De krachtlijnen van het nieuwe erfrecht kunnen als volgt worden samengevat:

Krachtlijn 1: u heeft meer vrijheid om met uw vermogen te...

shutterstock_166808456.jpg

31 Augustus 2018

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht

Op 1 september 2018 treedt het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking. De belangrijkste wijzigingen daarvan kunnen als volgt worden samengevat:

1. Minder notariskosten voor koppels die eerst...

shutterstock_340547732.jpg

31 Augustus 2018

De wijzigingen in de erfbelasting

In navolging van het nieuwe erfrecht wordt, met ingang van zelfde datum, 1 september 2018, ook de erfbelasting in een nieuw kleedje gestoken. Daarmee beoogt de Vlaamse Overheid een ondersteuning...

shutterstock_451094998.jpg

21 Juni 2018

Nieuwe regels woninghuur

In het kader van de zesde staatshervorming (januari 2014) werd de bevoegdheid inzake huurwetgeving overgedragen van het federale niveau naar het gewestelijke niveau. Aan Vlaamse zijde heeft dat...