Bright Blog

shutterstock_519473755.jpg

22 Maart 2019

Het nieuwe vennootschapsrecht, 10 zaken die u moet weten

Op 28 februari 2019 werd de tekst van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) aangenomen. Het wetboek treedt in werking op 1 mei 2019, maar voor vennootschappen, verenigingen en...

shutterstock_635005208.jpg

21 Maart 2019

Goede afspraken maken goede vrienden. Vijf zaken die u móet weten als u met uw partner enkel feitelijk samenwoont

U hebt sinds jaar en dag een vaste partner. U hebt (al dan niet samen) kinderen. U woont in een woning van een van u of in een woning die u samen hebt aangekocht. U bent (al dan niet beiden)...

shutterstock_332141396.jpg

20 Maart 2019

De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie

België is een renovatieland, zoveel is zeker; en sommige gebouwen zijn uiteraard ook de moeite om te renoveren. Andere gebouwen daartegen verkeren soms in een dermate slechte staat dat renoveren...

shutterstock_222235549.jpg

15 Maart 2019

Bright. Uw partner voor M&A.

U staat er misschien niet meteen bij stil, maar ook de overdracht van een onderneming is een proces waar heel veel juridische zaken bij komen kijken. Als koper wil u maximale zekerheid over wat u...

shutterstock_137547386.jpg

21 Februari 2019

De Bright assistance packs, uw abonnement op juridische bijstand.

Ondernemen is …

Ondernemen, zaken doen, het is een complex gegeven geworden, niet in het minst op juridisch vlak. In zekere zin is de levensloop van een onderneming een aaneenschakeling van...

shutterstock_1064708756.jpg

20 Februari 2019

Het UBO-register: deadline uitgesteld

De deadline die aan de informatieplichtigen is opgelegd om de uiteindelijk begunstigden in het UBO-register voor de eerste maal te (laten) registreren, wordt uitgesteld van 31 maart 2019 naar 30...

shutterstock_350372171.jpg

19 Februari 2019

Bevoegdheidsbeding in algemene voorwaarden: addertje onder het gras!

Een bevoegdheidsbeding is een beding waarbij partijen op voorhand bepalen aan welke rechter de bevoegdheid toekomt om zich over een eventueel geschil uit te spreken.

Wanneer een dergelijk...

shutterstock_483030007.jpg

14 Februari 2019

Opleidingen

Op geregelde tijdstippen verzorgt Bright seminaries en inhouse opleidingen over diverse actuele aspecten van vermogensrecht. Nieuwsgierig naar wat is geweest en wat komen zal?

 

Lees...

shutterstock_154789070.jpg

16 Januari 2019

Hervorming van het (appartements-)mede-eigendom in werking

Op 1 januari 2019 trad de hervorming van mede-eigendomsrecht in werking. De hervorming omvat een welgekomen modernisering van de bepalingen inzake gedwongen en gewone mede-eigendom en is gesteund...

shutterstock_529108441 (1).jpg

14 Januari 2019

Belasting op kosteloze bedrijfsbewoning voortaan voor iedereen gelijk

Wanneer u kosteloos woont in een woning van uw vennootschap, wordt dat voordeel belast in de personenbelasting op basis van een forfaitaire waarde. Dit is hypothetische huur die u voor de woning...

shutterstock_1261580092.jpg

8 Januari 2019

Inhouse opleidingen. In 2019 komen wij tot bij U!

Bent u nog niet helemaal vertrouwd met de (nieuwe) regels van het ondernemings- en/of vermogensrecht? Wenst u een allesomvattende, maar tegelijk intensieve opleiding, op uw eigen bedrijf of...

shutterstock_594997304.jpg

7 Januari 2019

Wat mag u van ons verwachten dit jaar?

Een nieuw jaar, een nieuw begin. Zaken worden geëvalueerd. Plannen worden gesmeed of verder tot uitvoering gebracht. Dat is in de politiek zo, dat is bij justitie zo en dat is vermoedelijk ook bij...

IMG_4867.jpg

13 December 2018

2018. Een jaar dat voor eeuwig in het geheugen staat gegrift.

Het is wat geweest, 2018. Minister Geens heeft er werkelijk een lap op gegeven en de daad bij het woord gevoegd. Overspoeld zijn we. Gezweet hebben we. Dat moeten we niet ontkrachten. Nieuwe...

shutterstock_1067103281.jpg

10 December 2018

Nieuwigheden in het ondernemingsrecht

U zult gemerkt hebben dat de wetgever de laatste tijd niet bepaald heeft stilgestaan. Tal van wetten reeds werden gewijzigd, andere grote veranderingen zijn nakend. Wij informeren u hierbij graag...

shutterstock_1037984032.jpg

4 December 2018

Huur en terbeschikkingstelling met BTW

Projectontwikkelaars hebben er lang voor gelobbyd maar vanaf nieuwjaar is het zo ver.  Mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan zal vanaf 1 januari 2019, op de huurprijs voor onroerende goederen...

shutterstock_1064708756.jpg

26 September 2018

Het UBO-register. Ook het aandeelhouderschap wordt transparant! Weg met de anonimiteit!

Dat private vermogens hoe langer hoe minder discretie hebben, is niet nieuw. Met de invoering van het UBO-register wordt daar een nieuw hoofdstuk aan bijgeschreven. Ook het aandeelhouderschap van...

shutterstock_1109716904.jpg

25 September 2018

Wist je dat …

  • September traditioneel een maand is waarin ons rechterlijk landschap enkele wijzigingen ondergaat. Vaak met een eerder kleine impact, soms ook vrij ingrijpend. Dat is dit jaar niet anders. In...

shutterstock_483030007.jpg

19 September 2018

Vierdelige opleidingscyclus actualia vermogensrecht

In het najaar organiseert Bright een vierdelige opleidingscyclus over alle nieuwigheden van het vermogensrecht. De opleiding is gericht tot de professionele dienstverlener (notarissen,...

shutterstock_434570134.jpg

31 Augustus 2018

Het nieuwe erfrecht

Op 1 september 2018 treedt het nieuwe erfrecht in werking. De krachtlijnen van het nieuwe erfrecht kunnen als volgt worden samengevat:

Krachtlijn 1: u heeft meer vrijheid om met uw vermogen te...

shutterstock_166808456.jpg

31 Augustus 2018

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht

Op 1 september 2018 treedt het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking. De belangrijkste wijzigingen daarvan kunnen als volgt worden samengevat:

1. Minder notariskosten voor koppels die eerst...

shutterstock_340547732.jpg

31 Augustus 2018

De wijzigingen in de erfbelasting

In navolging van het nieuwe erfrecht wordt, met ingang van zelfde datum, 1 september 2018, ook de erfbelasting in een nieuw kleedje gestoken. Daarmee beoogt de Vlaamse Overheid een ondersteuning...

shutterstock_451094998.jpg

21 Juni 2018

Nieuwe regels woninghuur

In het kader van de zesde staatshervorming (januari 2014) werd de bevoegdheid inzake huurwetgeving overgedragen van het federale niveau naar het gewestelijke niveau. Aan Vlaamse zijde heeft dat...

shutterstock_580133479.jpg

21 Juni 2018

Enkele handige tips & tricks bij het voeren van uw onderneming

Als partner van ondernemingen, staat Bright u graag bij in de dagelijkse leiding van uw onderneming. Met onderhavige praktische “tips & tricks”, bent u in enkele ogenblikken weer helemaal...

shutterstock_257430535.jpg

21 Juni 2018

Het vermogensrecht raast voorbij. Hoog tijd om te anticiperen!

Kan u nog volgen? Een nieuw erfrecht. Een nieuw huwelijksvermogensrecht. Een nieuw vennootschapsrecht. Een nieuw ondernemingsrecht. Een nieuwe erfbelasting. Ook de rechtspraak blijft evolueren. De...

Steenoven.jpg

15 April 2018

Bright. Als gastspreker

In het kader van onze derde pijler (Aanneming en vastgoed) was Bright op 15 april 2018 gastspreker op het lanceringsevent van het residentiële woonproject Groenzicht te Rumbeke, een high end...

jo_award_low_285.jpg

29 Maart 2018

Bright. Sponsor van jong ondernemerschap

Bright stuurt en begeleidt niet alleen ondernemerschap, zij stimuleert en ondersteunt het ook. Voor het zevende jaar op rij was Bright sponsor van de West-Vlaamse Jonge Ondernemer van het jaar...

standaard.jpg

28 Maart 2018

Bright. In de nationale pers

In Focus. Legal succes, een bijlage bij De Standaard, verscheen op 28 maart 2018 een bijdrage over Bright. Onder de titel “Bright. Veel meer dan een advocatenkantoor” wordt benadrukt dat zowel...

Kleinseminarie.jpg

23 Maart 2018

Bright. Voor de klas

Bright stond vorige maand ook voor de klas. Voor de zesde keer al ontvingen we eind maart een 15 tal laatste jaar studenten van het Klein Seminarie te Roeselare, allen op zoek naar de juiste...

Tax reform.jpg

15 Maart 2018

Naast het nieuwe erfrecht krijgt ook de gewijzigde erfbelasting stilaan vorm

In navolging van het nieuwe erfrecht wordt, met ingang van zelfde datum, 1 september 2018, ook de erfbelasting in een nieuw kleedje ondergedompeld. Het voorontwerp van decreet ligt daartoe thans...

Slot.jpg

15 Maart 2018

De nieuwe pandwet en het eigendomsvoorbehoud

Overeenkomstig de bepalingen in het Belgische Burgerlijk Wetboek gaat het eigendomsrecht van een roerend goed in principe over van zodra er tussen koper en verkoper wilsovereenstemming bestaat...