07/12/2017

Bright. Uw partner voor M&A.

IMG_0601 (1).jpg

In april 2017 is de vierde editie van de Contrast M&A Survey uitgegeven, een samenvattend overzicht van M&A wetmatigheden en richtlijnen, gebaseerd op meer dan 300 transacties, van diverse omvang, over een periode van vier jaar (2012-2016).

Ook Bright heeft met haar kennis en ervaring in de materie haar medewerking aan dit naslagwerk verleend. Naast een praktijk in procedure en adviesverlening kan Bright u inderdaad ook begeleiden bij fusies en overnames (M&A) van zowel grote als kleine ondernemingen (share deal), evenals bij de overname van bepaalde activa van dergelijke ondernemingen (asset deal).

Wij begeleiden u van A tot Z; van bij de eerste grondige doorlichting van de betreffende onderneming of het onderdeel ervan (due diligence), tot aan de eigenlijke overdracht. Na de eerste bedrijfsdoorlichting maken wij voor u ook een uitgebreid due diligence-rapport op, dat u zeker zal helpen bij de prijszetting en het verdere beslissingsproces.

Onze uitgebreide expertise in de materie zorgt er bovendien voor dat wij bij dergelijke transacties niet alleen de belangen van kopers of verkopers kunnen behartigen, maar dat wij ook andere stakeholders (managers, bestuurders, ....) kunnen bijstaan en adviseren bij wat daardoor op hen af dreigt te komen.

Denkt u er aan uw onderneming of een onderdeel ervan over te dragen of wenst u zelf een onderneming dan wel een onderdeel van die onderneming over te nemen? Bent u als manager of bestuurder betrokken bij een dergelijke transactie? Neem gerust en volledig vrijblijvend contact met ons op.