29/04/2016 om 8:00

BREAKFAST@BRIGHT: Hoe praktisch omgaan met intellectuele eigendom binnen de KMO?

Accent Business Park, Allia gebouw, Kwadestraat 157/20, 8800 Roeselare

BREAKFAST@BRIGHT

1266_resized_detail_400_0_0_1_1.jpg