onderhandeling_en_bijstand.jpeg

Een discussie met een leverancier, een afnemer, een werknemer of een medewerker, een meningsverschil onder aandeelhouders of in de raad van bestuur, een bouwgeschil, een betwisting nav een relatiebreuk, echtscheiding of overlijden, zelfs een discussie met de fiscus . Allemaal zaken die niet noodzakelijk tot een gerechtelijke procedure moeten leiden. Onderhandelingen en bemiddeling kunnen misschien meer aangewezen zijn, zeker als men de gemiddelde duurtijd van procedures, en de kostprijs ervan, in aanmerking neemt. Afhankelijk van de situatie en uiteraard steeds in overleg met de cliënt durven wij onderhandelingen met het oog op het sluiten van een dading dan ook als volwaardig alternatief naar voren schuiven.

 

De tussenkomst van een advocaat bij onderhandelingen biedt een aantal extra troeven. Vooreerst heeft een advocaat een zekere ervaring in het voeren van onderhandelingen, zodat tussen partijen efficiënt de belangrijkste pijnpunten kunnen worden besproken zonder dat men zich in minder belangrijke details verliest. Bovendien zorgt de tussenkomst van een advocaat ervoor dat de eventuele afspraken die voortvloeien uit de onderhandelingen voldoende juridisch onderbouwd zijn en desgevallend in een sluitende dading worden vastgelegd.

 

Tenslotte is het raadplegen van uw advocaat in het kader van eventuele onderhandelingen ook nuttig, zelfs als deze niet tot het gewenste resultaat leiden. In de mate waarin het geschil dan uiteindelijk tot een gerechtelijke procedure zou leiden, is de advocaat die betrokken was bij de onderhandeling immers al veel beter op de hoogte van de gevoeligheden en de finesses van het dossier, van relevante details, van eventuele latente nevenproblemen, enz.

Heinz Helewaut, Young & Partners

Bij Bright praten we met verschillende experts elk in hun eigen vakgebied. Toch werken ze met...