Vermogen en fiscaliteit

Bright maakt van de bescherming en handhaving van uw privaat vermogen een topprioriteit. Wij begeleiden u doorheen elke vorm van familiale (vermogens)planning en staan u nauwgezet bij in familiaal vermogensrechtelijke betwistingen. Ook voor fiscale aangelegenheden en procedures kan u bij Bright terecht.

 

Als onafhankelijk partner staat Bright ook zij aan zij met de professionele dienstverlener die met de materie dagdagelijks in aanraking komt. Bright volgt de wijzigende regelgeving op de voet en wil op die manier de professionele dienstverlener ontzorgen, al dan niet in rechtstreeks contact met de klant.

Planning
(Echt)scheiding
Overlijden
Onderneming
Fiscaal

Naast fiscale optimalisatie gaat successieplanning in de eerste plaats om gemoedsrust: weten dat alles geregeld is, mocht het noodlot toeslaan. Voor ieder van ons doet zich dat op een ander niveau voor. Welke ook uw wensen en doelstellingen zijn, wij begeleiden u bij elke vorm van planning: eenvoudig waar het kan, allesomvattend waar het moet. Wij staan u bij op vlak van:

 • advies en redactie van huwelijks- en samenlevingscontracten,
 • bescherming bij (echt)scheiding of overlijden,
 • planning bij hersamengestelde gezinnen (bescherming tweede partner, kinderen vorig huwelijk, …),
 • bescherming van zorgkinderen,
 • bescherming en uitsluiting van erfgenamen,
 • schenkingen en testamenten,
 • burgerlijke maatschap en stichting,
 • planning met minderjarigen of onbekwamen,
 • onroerend goed planning,
 • planning van levensverzekeringscontracten,
 • familiale schikkingen,
 • bescherming tegen schuldeisers,

Bright begeleidt u bij een echtscheiding of relatiebreuk. Bright streeft samen met u een duurzame oplossing na. Indien nodig wordt er evenwel met volle inzet geprocedeerd. U kan bij ons terecht zowel op vlak van adviesverlening als op vlak van bemiddeling en geschillenbeslechting. Wij adviseren en begeleiden u bij:

 • echtscheiding onderlinge toestemming,
 • een echtscheidingsvordering,
 • voorlopige maatregelen (afzonderlijke woonst, sekwester, verzegeling, boedelbeschrijving, …),
 • betwistingen tussen gewezen partners,
 • begeleiding bij notariële werkzaamheden,
 • uitwerking en impact van huwelijks- of samenlevingscontract,
 • uitwerking en impact van vergoedingsrekeningen,
 • inventaris, eedaflegging, huwelijksvermogensrechtelijke heling, strafklacht,

Een overlijden doet een nalatenschap openvallen. Naast de minnelijke afhandeling van een nalatenschap, treden wij als advocaat op in zowel de eerder eenvoudige als de meest complexe erfenisbetwistingen. U kan bij ons terecht zowel op vlak van adviesverlening als op vlak van bemiddeling en geschillenbeslechting. Wij begeleiden u op vlak van:

 • vordering tot uitonverdeeldheidtreding,
 • begeleiding bij notariële werkzaamheden,
 • uitwerking en impact van huwelijks- of samenlevingscontract,
 • uitwerking en impact van vergoedingsrekeningen,
 • inventaris, eedaflegging, bankonderzoek, erfrechtelijke heling, strafklacht,
 • betwisting van schenkingen en testamenten en andere voordelen om niet,
 • inbreng en inkorting van schenkingen en andere voordelen om niet,
 • legaatafgifte, 
 • omzetting van het vruchtgebruik,
 • bescherming van misnoegde/onterfde erfgenamen,

Ook voor de fiscale aangifte van nalatenschap kan u op ons een beroep doen.

De onderneming maakt niet zelden een belangrijk deel uit van uw vermogen. Bright begeleidt u en geeft u op maat gemaakt advies met betrekking tot:

 • de optimalisatie van vennootschapswinsten,
 • de bescherming bij (echt)scheiding en/of overlijden,
 • de bescherming van de gezinswoning en van het levenskader,
 • de bescherming van de continuïteit bij een zakenrechtelijk dispuut,

Ook wat de familiale bedrijfsopvolging in het kader van een successieplanning betreft, staan wij u van a tot z bij. Wij begeleiden u op vlak van:

 • de redactie van contracten (schenkingsakte, testament, statuten, aandeelhoudersovereenkomst, …),
 • herstructureringen, controlestructuren & holdingvennootschappen,
 • het aanvragen van een voorafgaande beslissing,
 • ..

U kan bij ons terecht zowel voor wat betreft adviesverlening en redactie van contracten als voor wat betreft bemiddeling en geschillenbeslechting.

De fiscaliteit is vandaag de dag niet meer weg te denken. Ze wijzigt om de haverklap en vereist een dagdagelijkse opvolging. Bright begeleidt u met zorg bij al uw vragen op vlak van:

 • directe belastingen (personenbelasting, vennootschapsbelasting, …)
 • indirecte belastingen (schenk- en erfbelasting, douane en accijnzen, btw, …)

U kan bij ons terecht zowel voor fiscale adviesverlening, het aanvragen van voorafgaande beslissingen (rulings) als voor bijstand in het kader van fiscale geschillenbeslechting.

Verder begeleidt Bright u met (uiteraard) absolute discretie op vlak van fiscale regularisatie.

Directe contacten: 

Heinz Helewaut, Young & Partners

Bij Bright praten we met verschillende experts elk in hun eigen vakgebied. Toch werken ze met...