280_detail.jpg

Subsidiabele opleidingsaanvragen

 

U kunt Bright eveneens inschakelen voor opleidingen gevolgd door de werkenden (ook de ondernemer zelf) in uw onderneming om hun vaardigheden, kennis en inzetbaarheid te verhogen. De opleiding is gericht op de kernprocessen van de ondernemingen en draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.

 

De aanvaardbare kostprijs van een opleiding bedraagt minimum 100 euro, exclusief btw. Verplaatsingskosten van de opleidingsverstrekker en cateringkosten zijn aanvaardbaar als kost voor zover ze in een functionele relatie staan met de opleiding (cateringkosten beperkt tot 25 euro/per dag per persoon). Kosten voor cursusmateriaal komen in aanmerking wanneer het cursusmateriaal uitsluitend wordt gebruikt tijdens de opleiding.

 

Aanvullende voorwaarden voor subsidies voor de pijler opleiding zijn:

  • De steunaanvraag gebeurt op basis van een inschrijving bij een geregistreerde dienstverlener.
  • De steun kan enkel online aangevraagd worden vanaf de inschrijving tot uiterlijk veertien kalenderdagen na de start van de eerste les.
  • Bij elke les tekent u de aanwezigheidslijst (dit kan schriftelijk of elektronisch).
  • De opleiding moet beëindigd zijn op 31 december van het kalenderjaar dat volgt op de indieningsdatum van de steunaanvraag.
  • Na de opleiding krijgt u van uw dienstverlener een gepersonaliseerd vormingsattest.
  • In geval van afstandsleren (e-learning) moet er rechtstreekse supervisie of interactie zijn met de docent.

Bijscholingen rond boekhouding, fiscaliteit en recht zijn subsidiabele activiteiten onder de KMO-portefeuille.

Niet geheel duidelijk of u al dan niet in aanmerking komt voor een subsidiëring?

 

Neem gerust met contact op om na te gaan of u in aanmerking komt voor een subsidiëring onder de KMO-portefeuille. Graag gaan wij samen met u na of uw verzoek om juridisch advies of opleiding onder de KMO-portefeuilleregelgeving als subsidiabele tussenkomst kan gekwalificeerd worden.