280_detail.jpg

 

Bright is een erkend dienstverlener onder de KMO-portefeuille. Dit betekent dat voor bepaalde juridische adviesdossiers of opleidingen, u als onderneming een beroep kunt doe op de subsidies die de KMO-portefeuille u verleent.

Enkel kmo's, vrije beroepen (zoals artsen, advocaten, accountants,...), zelfstandigen en zelfstandigen in bijberoep kunnen gebruik maken van de KMO-portefeuille voor opleiding of advies als zij voldoen aan volgende voorwaarden:

 

 1. U heeft een vestiging in het Vlaams Gewest 
 2. U behoort tot de privésector (eventueel met een aandeel van de overheid van hoogstens 25%).
 3. U voldoet aan de Europese KMO-definitie: zowel qua aantal werknemers, qua omzet of balanstotaal en qua zelfstandigheid bent u te kwalificeren als kleine of middelgrote onderneming
 4. De nacebel-code van uw onderneming is opgenomen in de bijlage bij het ministerieel besluit van 26 februari 2016 (een NACEBEL-code geeft de hoofdactiviteit uw onderneming weer). Soms hebben bedrijven meerdere activiteiten en dus meerdere NACEBEL-codes. De hoofdactiviteit van de onderneming is dan de activiteit die het meeste omzet genereert.
 5. De onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
 6. De onderneming is met alles in orde volgens de regelgeving in het Vlaamse Gewest, bv. geen achterstallige RSZ-schulden;
 7. Het project moet hoofdzakelijk gericht zijn op het verbeteren van het huidige of toekomstige bedrijfsfunctioneren;
 8. U koopt opleiding of advies bij een geregistreerde dienstverlener (zoals Bright; ons erkenningsnummer is DV.A218411 voor advies en DV.O218732 voor opleidingen).

Dubbele subsidiëring is niet toegestaan. Als een onderneming een tegemoetkoming gekregen heeft in de kosten van de opleiding, dan kan deze niet gesubsidieerd worden via de KMO-portefeuille. Een tegemoetkoming in enkel het loon van een cursist is wel verenigbaar met steun via de KMO-portefeuille.

Grootte van uw onderneming

Groottecategorie 

aantal VTE's * 

 omzet of balanstotaal (in euro)

 zelfstandigheid **

Kleine ON

< 50 

<= 10 miljoen of <= 10 miljoen 

ja 

Middelgrote ON

 

< 250 

<= 50 miljoen of <= 43 miljoen 

ja 

Grote ON 

>= 250 

> 50 miljoen en > 43 miljoen 

ja 

* Aantal werknemers bij de RSZ-ingeschreven als VTE (voltijds equivalent)
** zelfstandigheid: niet meer dan 25% van uw onderneming mag in handen zijn van een onderneming die niet aan de KMO-definitie voldoet

Grootte van uw onderneming

Kleine ON

 • aantal VTE's * : < 50 
 • omzet of balanstotaal (in euro) : <= 10 miljoen of <= 10 miljoen 
 • zelfstandigheid ** : ja 

Middelgrote ON

 • aantal VTE's * : < 250 
 • omzet of balanstotaal (in euro) : <= 50 miljoen of <= 43 miljoen 
 • zelfstandigheid ** : ja 

Grote ON 

 • aantal VTE's * : >= 250 
 • omzet of balanstotaal (in euro) : > 50 miljoen en > 43 miljoen 
 • zelfstandigheid ** : ja 

* Aantal werknemers bij de RSZ-ingeschreven als VTE (voltijds equivalent)
** zelfstandigheid: niet meer dan 25% van uw onderneming mag in handen zijn van een onderneming die niet aan de KMO-definitie voldoet