Vul dit formulier in als je wil dat we contact met u opnemen voor een van onze opleidingen.

Opleiding algemene factuurvoorwaarden

opleiding_factuurvoorwaarden.jpg

Hoewel ieder bedrijf en iedere handelaar met facturen te maken krijgt en het een belangrijke rol speelt in het handelsleven, met bovendien een niet te onderschatten bewijswaarde, moet er in de praktijk nog al te vaak worden vastgestld dat er te weinig aandacht wordt besteed aan het opstellen van goede factuurvoorwaarden of aan het (tijdig en correct) protesteren van facturen.

Met deze opleiding kunt u zich volledig informeren over de verplichte vermeldingen op de factuur, over het belang van factuurvoorwaarden, over hoe en wanneer facturen te protesteren, enz.

Een aantal voorwaarden die vaak worden vergeten of onderschat, worden daarbij in detail toegelicht.

 • Namiddag (4 uren)
 • Maximaal 20 personen
 • Doelgroep: directie, verkopers en verkoopsverantwoordelijken, financiële verantwoordelijken
 • € 799,00 excl. verplaatsingskosten

Opleiding juridische aandachtspunten bij de uitbouw van uw verkoopnetwerk

opleiding_juridische_aandachtspunten_bij_de_uitbouw_van_uw_verkoopnetwerk.jpg

In het handelsleven wordt vaak een beroep gedaan op handelstussenpersonen om producten of diensten te promoten en te verkopen. Verschillende statuten zijn daartoe mogelijk.

Men kan als onderneming kiezen voor absolute controle en werken met bijvoorbeeld een handelsvertegenwoordiger (bediende); maar men kan er ook voor kiezen om minder controle te hebben maar ook minder risico te dragen, bijvoorbeeld via een distributie- of franchisingrelatie.

Tijdens dit seminarie worden de meest voorkomende statuten samen met u onder de loep nemen (handelsvertegenwoordiger, handelsagent, distributeur en franchisenemer). Bedoeling is om u de tools aan te reiken om in de uitbouw of reorganisatie van uw verkoopnetwerk de juiste keuze te maken en voor het juiste statuut te kiezen. Desgevallend kunnen ook andere statuten aan de orde worden gebracht, bijv. makelaar, commissionair,...

Uiteraard worden de verschillen tussen elk van de statuten in kaart gebracht; de verschillen bij de totstandkoming en de wederzijdse rechten en plichten (bepaalde of onbepaalde duur, proefbedingen, formaliteiten,...), maar zeker ook de verschillen bij beëindiging van de samenwerking met een handelstussenpersoon: opzeggingstermijn- of vergoeding, cliënteelvergoeding, niet-concurrentiebeding, edm..

Ook bij het internationale aspect wordt stilgestaan. Een verkoopnetwerk is veelal immers niet een louter nationaal gegeven. Of de handelstussenpersoon heeft een andere nationaliteit dan de producent, of de overeenkomst wordt op buitenlands territorium uitgevoerd. Welk recht is van toepassing? Kan ik daarin een keuze maken? En welk recht is misschien wel interessanter dan ons nationale Belgische systeem?

 • Namiddag (4 uren)
 • Maximaal 20 personen
 • Doelgroep: directie, verkopers en verkoopsverantwoordelijken, verantwoordelijken e-commerce, webontwikkelaren
 • € 799,00 excl. verplaatsingskosten, excl. zaalkosten (indien op externe locatie)

Opleiding Marktpraktijken en consumentenbescherming

Opleiding_Marktpraktijken_en_consumentenbescherming.jpg

Bij een  B2C-verkoop dienen sales verantwoordelijken met tal van zaken rekening te houden:

 • Hoe moeten prijzen en eventuele kortingen worden aangekondigd?
 • Hoe mogen of moeten promoties worden aangekondigd? En voor hoelang mag een prijspromotie worden toegepast?
 • Wat zijn de mogelijkheden onder koppelverkoop? Mag er verkocht worden met verlies?
 • Zijn er uitzonderingen (of achterpoortjes) voor de sperperiode? En mogen er 'Eindeseizoens'-promoties worden aangeboden buiten de wettelijke soldenperiodes?
 • Mag u zomaar verkopen via een pop-upshop?
 • Wat met commerciële wedstrijden?
 • Hoe 'creatief' mag u zijn bij de omschrijving van uw producten en prijzen in reclame? Vanaf wanneer is er sprake van misleidende reclame?
 • Mag u uw producten vergelijken met deze van uw rechtstreekse concurrent?
 • Zijn er bepaalde contractuele bepalingen die ik in een B2C relatie niet mag aanwenden?
 • Enz.

Tijdens dit seminarie worden bovenstaande vragen beantwoord en wordt aan de deelnemer een overzicht gegeven van de regels, en vooral de do's and don'ts inzake prijsaanduiding, prijspromotie, solden en sperperiode, commerciële wedstrijden, reclame, gezamenlijk aanbod, uitverkoop, enz.. Daarnaast wordt ook dieper ingegaan op de juridische bescherming van consumenten, zowel offline als online.

• Namiddag (4 uren)
• Maximaal 20 personen
• Doelgroep: directie, verkopers en verkoopsverantwoordelijken, verantwoordelijken e-commerce, webontwikkelaren
• € 799,00 excl. verplaatsingskosten

Opleiding overdracht van ondernemingen

Opleiding_overdracht_van_ondernemingen.jpg

Verschillende motieven kunnen aan de grondslag liggen van de overdracht van 'een onderneming'. In functie van die verschillende motieven zijn er ook meerdere manieren om een onderneming over te dragen.

De meest eenvoudige manier is een overdracht van aandelen (share deal). Men draagt de onderneming in zijn geheel over, met inbegrip van alle rechten, plichten, contracten, vergunningen, edm. In de regel is dat voor de overdrager (fiscaal) ook de meest interessante manier.

Evenzeer kan men er evenwel voor kiezen om de (aandelen van de) onderneming als dusdanig te behouden en enkel het handelsfonds overdragen (asset deal). Dat is evenwel meteen een veel complexere aangelegenheid, waarbij het vooral van groot belang is dat het voorwerp goed is omschreven. Eventueel wordt niet het volledige handelsfonds overgedragen, maar enkel bepaalde onderdelen ervan. Ook dan is een goede aflijning en duidelijke omschrijving primordiaal.

Specifiek in een familiale context bestaan er mogelijkheden om de overdracht voor beide partijen fiscaal interessant uit te werken. Onder bepaalde voorwaarden kan u sinds enkele jaren de aandelen belastingvrij aan de volgende generatie schenken. Bovendien hoeft u daarbij niet noodzakelijk de controle te verliezen, of de inkomsten. Door bijvoorbeeld het vruchtgebruik voor te behouden of de aandelen in te brengen in een burgerlijke maatschap is het perfect mogelijk om de twee te combineren: een fiscaal interessante (familiale) overdracht en toch nog verder de touwtjes in handen houden. U kunt zelfs de controle over uw overlijden heen organiseren, dit alles op uw maat en in functie van uw concrete wensen en doelstelling.

Doorheen deze opleiding van een halve dag zetten wij de verschillende mogelijkheden naast elkaar, lichten wij de voornaamste verschillen toe, en nemen wij u vervolgens mee in het volledige traject van de twee overdracht scenario's (klassiek en in een familiale context). Daarbij komt zowel de voorbereiding aan bod (NDA, LOI, eventueel vermogensplanning) als de eigenlijke transactie. Telkens geven wij u uiteraard die punten mee waarvoor u aandacht moet voor hebben, welke risico's zijn en via welke technieken u die kunt uitsluiten of minstens minimaliseren, enz..

 • Namiddag (4 uren)
 • Maximaal 20 personen
 • Doelgroep: directie, verkopers en verkoopsverantwoordelijken, verantwoordelijken e-commerce, webontwikkelaren
 • € 799,00 excl. verplaatsingskosten, excl. zaalkosten (indien op externe locatie)

Opleiding productgarantie en productaansprakelijkheid

Opleiding_productgarantie_en_productaansprakelijkheid.jpg

In navolging van een Europese richtlijn van 1999 geniet de consument in België, sinds 2005, van een specifieke garantiebescherming bij de aankoop van consumptiegoederen. Deze regeling is duidelijk een stuk soepeler dan de gemeenrechtelijke regeling inzake vrijwaring voor verborgen gebreken, maar is anderzijds aan strikte voorwaarden gebonden. Hoe 'strikt' worden deze voorwaarden in de praktijk worden toegepast verneemt u in het kader van dit seminarie.

Daarnaast wordt ingegaan op de positie van tussenpersonen in het verkoopproces, en meer bepaald in welke mate zij onder de wettelijke garantieregeling aangesproken kunnen worden. Een verkoopproces is immers veelal een opeenvolging van transacties van fabrikant, over één of meerdere tussenpersonen, om finaal bij de eindgebruiker terecht te komen. Kan deze laatste zich ertoe beperken enkel 'zijn' verkoper aan te spreken? En welke zijn diens verhaalmogelijkheden?

In een derde onderdeel wordt tot slot stilgestaan bij een andere specifieke regeling inzake de verkoop van roerende goederen, namelijk productaansprakelijkheid. Wie is verantwoordelijk voor schade aan goederen of personen, veroorzaakt door een gebrekkig product? En wat als de goederen geïmporteerd worden uit bijvoorbeeld een ver oosters land. Dient de consument dan daar zijn gelijk te gaan zoeken?

Ook deze en andere vragen worden voor u beantwoord in dit seminarie.

 • Namiddag (4 uren)
 • Maximaal 20 personen
 • Doelgroep: directie, verkopers en verkoopsverantwoordelijken, verantwoordelijken e-commerce, webontwikkelaren
 • € 799,00 excl. verplaatsingskosten, excl. zaalkosten (indien op externe locatie)

Opleiding actualia vermogensrecht

224_detail.jpg

Het vermogensrecht raast vooruit en staat niet stil. Het erfrecht wordt vanaf 1 september 2018 in een nieuw jasje gestoken. Het huwelijksvermogensrecht wordt vanaf 1 september 2018 hervormd. De erfbelasting wordt vanaf 1 september 2018 gewijzigd. Enzovoort.

Intussen worden we verder bedolven onder (nieuwe en/of gewijzigde) (maar niet zelden controversiële) standpunten van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) en dit op alle mogelijke niveaus: huwelijkscontracten, schenkingen, testamenten, levensverzekeringen, bedingen van aanwas, controlevehikels, enz.  

Komt daarbij dat binnenkort ook het vennootschapsrecht en het ondernemingsrecht worden gewijzigd en Vlabel intussen ook voor het eerst door de Raad van State werd teruggefloten, met alle gevolgen van dien. Met andere woorden, ziet u het bos door de bomen nog?

Het komt er op vandaag met stip op aan te anticiperen. De zaken rustig en allesomvattend te analyseren. De pro’s en contra’s af te wegen en de risico’s te onderkennen en in te schatten om van daaruit verder te schakelen. Als kantoor met jarenlange expertise in het vermogensrecht volgen wij de regelgeving voor u op de voet en informeren wij u graag.

Wilt u voor uw klant(en) en/of prospecten een in-house opleiding in de materie organiseren, dan komen wij graag tot bij u. De invulling van de opleiding is vrij te bespreken en op maat uit te werken, in functie van de concrete noden van de klant. Doelgroep: notarissen, accountants, bankiers, particulieren. Tarief: onderling te bespreken (in functie van het onderwerp en de tijdsspanne).

Vraag vrijblijvend uw offerte aan.