Breakfast@Bright vr. 30/09/2016

Arbeidsongeschiktheid van uw werknemer: wat nu?

Meer info

Filip Vermeulen, Belumeco

Menselijke gevoeligheden, emoties en financiële hangijzers werden op deskundige wijze omgeze...

Toon alle getuigenissen

18 October 2016

Overdracht van vakantiedagen: YES/NO

Met het vallen van het blad begint menig werknemer ijverig vakantiedagen te tellen. En dan heb je twee types, deze die nog wat te tellen hebben, en deze - de…

18 October 2016

Het Belgische recht omvat niet noodzakelijk de Belgische agentuurwet

In een vonnis van 3 september 2015 heeft de Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent het autolimitatief karakter van de Belgische agentuurwet (huidig boek X van het Wetboek…

13 October 2016

Herstructureringen in de banksector. Wat met de zelfstandigen?

Na de bankencrisis in 2007 en 2008 staan de banken ook vandaag weer In het middelpunt van de belangstelling. Drastische herstructureringen bij ING en dochter Record Bank, Crelan die klaar…

6 October 2016

Singapore nu ook gebonden door het Haags verdrag inzake bedingen van forumkeuze

Sinds 1 oktober 2016 is het Haags verdrag inzake bedingen van forumkeuze, dat voor de EU-lidstaten (met uitzondering van Denemarken) al een jaar geleden in werking trad, ook…

22 September 2016

Het verband tussen Goliath, de GVR en.... lingerie

Vorige week werd onze aandacht getrokken door het nieuwsbericht dat Murielle Scherre, lingerieontwerpster en oprichtster van het Belgische lingeriemerk "La Fille d'O" kwaad was op een Zweedse modeketen (bronnen: 

14 September 2016

Fiscale regularisatie vanaf 1 augustus 2016

De kogel is eindelijk door de kerk: de Wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie (B.S. 29 juli 2016), maakt het…

26 August 2016

Het forumkeuzebeding: een kwestie van "there is no way back"?

Het is genoegzaam bekend dat u in uw handelsrelaties kunt afspreken welke rechtbank uitsluitend bevoegd is om over een geschil met een klant of leverancier te oordelen. Een dergelijke clausule…

24 August 2016

VZW en het dagelijks bestuur

Ons land telt talloze VZW's en soortgelijke organisaties die vaak, éénmaal opgericht, geconfronteerd worden met diverse vragen omtrent het dagelijks beheer en bestuur van de vereniging. Aangezien een dergelijke VZW…

10 August 2016

Moeten mijn AV'en nu op de offerte of op de factuur? Of op allebei?

De vraag is simpel te beantwoorden: je algemene verkoopsvoorwaarden ("AV'en") - of elke andere specifieke afspraak die je met je contractpartij wenst te maken - moeten in je offerte of…

8 August 2016

Fiscale regularisatie vanaf 1 augustus 2016

De kogel is eindelijk door de kerk: de Wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie (B.S. 29 juli 2016), maakt het…

Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren - Meer informatie