Breakfast@Bright 28/04/2017, 08u00

Ondernemen in Noord-Frankrijk

Carinne Esprit, B-Minus

De aanpak van de advocaten bij Bright is veel meer dan rechtsbijstand alleen. Bright begeleidt he...

Toon alle getuigenissen

30 December 2016

Tijdskrediet en ouderschapsverlof: wijzigingen op til in 2017

Binnen de Nationale Arbeidsraad hebben de sociale partners op 20 december 2016 een akkoord gesloten op grond waarvan de reglementering inzake het tijdskrediet en het ouderschapsverlof opnieuw een…

5 December 2016

Re-integratie van langdurig zieken: nieuwe perspectieven

Tijdens de Breakfast@Bright van 30 september 2016 werd ingezoomd op de juridische gevolgen van arbeidsongeschiktheid bij werknemers, daarbij in het bijzonder wijzend op de alsmaar stijgende…

18 November 2016

Verhuring pop-up stores eindelijk wettelijk geregeld

Art. 3 van de Handelshuurwet bepaalt dat de duur vaneen handelshuur niet korter mag zijn dan negen jaar, met die nuance dat de huurder bij het verstrijken van elke driejarige…

15 November 2016

De begrotingsmaatregelen 2017: interne meerwaarden onder vuur!

Het zal u niet ontgaan zijn dat in de media uitvoerig werd bericht over de loodzware onderhandelingen van de federale regering omtrent de begroting van 2017. Na dagen- en nachtenlang…

15 November 2016

Niet gehuwd? Let toch maar op! Over vergoedingsaanspraken tussen gewezen (wettelijk en feitelijk) samenwonende partners...

Patrimonium 2016 is uit. De reeks Patrimonium biedt een jaarlijks overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van huwelijksvermogensrecht en is in het vakgebied dan ook een onmisbaar naslagwerk.…

15 November 2016

Overwinning voor de e-commerce: Duitse prijsbinding ongeldig verklaard

Onlangs heeft het Hof van Justitie de Duitse wet die bepaalt dat apotheken receptplichtige geneesmiddelen voor menselijk gebruik aan een vaste prijs moeten verkopen, ongeldig verklaard. De wettelijke…

18 October 2016

Overdracht van vakantiedagen: YES/NO

Met het vallen van het blad begint menig werknemer ijverig vakantiedagen te tellen. En dan heb je twee types, deze die nog wat te tellen hebben, en deze - de…

18 October 2016

Het Belgische recht omvat niet noodzakelijk de Belgische agentuurwet

In een vonnis van 3 september 2015 heeft de Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent het autolimitatief karakter van de Belgische agentuurwet (huidig boek X van het Wetboek…

13 October 2016

Herstructureringen in de banksector. Wat met de zelfstandigen?

Na de bankencrisis in 2007 en 2008 staan de banken ook vandaag weer In het middelpunt van de belangstelling. Drastische herstructureringen bij ING en dochter Record Bank, Crelan die klaar…

6 October 2016

Singapore nu ook gebonden door het Haags verdrag inzake bedingen van forumkeuze

Sinds 1 oktober 2016 is het Haags verdrag inzake bedingen van forumkeuze, dat voor de EU-lidstaten (met uitzondering van Denemarken) al een jaar geleden in werking trad, ook…

Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren - Meer informatie