BREAKFAST@BRIGHT

BREAKFAST@BRIGHT

De ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR), of kortweg Privacyverordening, treedt in voege op 25/05/2018.

Op die datum moet elke verantwoordelijke voor de gegevensverwerking – lees: elke persoon of bedrijf dat gegevens over natuurlijke personen verwerkt – in regel zijn met deze nieuwe privacyregels.

Waar de privacyprincipes in deze nieuwe verordening gelijklopend zijn met de huidige Privacywet van 1992, brengt ze wel heel wat nieuwe processuele en administratieve verplichtingen met zich mee. Dit mag niet verwonderen, aangezien de bestaande bepalingen ruim 20 jaar oud zijn. De nieuwe verordening voorziet onder meer in

  • zwaardere verplichtingen en bewijsplichten voor ondernemingen (‘Accountability’), zoals o.m. het bijhouden van een dataverwerkingsregister;
  • nieuwe rechten voor betrokkenen, en nieuwe informatieverplichtingen aan deze betrokkenen;
  • verplichte, stringente waarschuwingsmechanismen bij datalekken,
  • de functie van Data Protection Officer voor bepaalde verwerkingen,
  • en last but certainly not least: een boetemechanisme voor overtredingen met bedragen tot € 20.000.000 of 4% van de (wereldwijde) jaaromzet (van multinationals).

Maar wat betekenen deze regels voor de Belgische KMO’s? Welke stappen dient u te nemen opdat u in orde bent met de nieuwe regelgeving tegen de inwerkingtreding van de verordening? Welke zijn de nieuwe verplichtingen voor verantwoordelijken? Welke additionele risico’s loopt u als onderneming? Welke (nieuwe) business processen dient u te implenteren?Heeft u nood aan nieuwe of geüpdate privacy- en informatiebeschermingsverklaringen of -procedures, documentatie van verwerkingen van persoonsgegevens, risicoanalyses, gegevensbeschermings- en auditstrategieën, enz.?

Op al deze vragen bieden wij u graag een antwoord op deze Breakfast@Bright.

Inschrijving voor deze B@B is gratis.

Accent Business Park, Allia gebouw, Kwadestraat 157/20, 8800 Roeselare