BREAKFAST@BRIGHT: Arbeidsongeschiktheid van uw werknemer: wat nu?

BREAKFAST@BRIGHT: Arbeidsongeschiktheid van uw werknemer: wat nu?

De cijfers liegen er niet om, arbeidsongeschiktheid van werknemers is een issue waarmee elke onderneming noodgedwongen rekening moet houden. En wat vaak tot problemen leidt, organisatorisch en juridisch.

Een kortere afwezigheid kan nog worden opgevangen, maar wat met een langdurige en/of herhaaldelijke afwezigheid. Hoe pakt u dit aan, en wat indien de bewuste werknemer opnieuw op de werkvloer wil of moet komen? En is ontslag werkelijk geen optie?

Er bestaan nogal wat misvattingen op de werkvloer. Op de Breakfast@Bright van 30/09 maken wij u wegwijs in het kluwen van wat wel en niet kan, rechten en plichten, do’s en don’ts, en dit op alle relevante fronten (formele verplichtingen, gewaarborgd loon, re-integratie, mogelijkheden tot ontslag,…).

Deskundig en praktijkgericht, zoals u steeds van ons mag verwachten.

Accent Business Park, Allia gebouw, Kwadestraat 157/20, 8800 Roeselare