BREAKFAST@BRIGHT: Auteursrecht, merken en modellen

BREAKFAST@BRIGHT: Auteursrecht, merken en modellen

“Intellectuele eigendomsrechten is iets waar enkel grote bedrijven en multinationals, actief in de IT- of technologiesector en met voldoende fondsen en personeel om hun IP-portefeuille te beheren, voordeel kunnen uithalen.”

Dit zijn stuk voor stuk drie verkeerde veronderstellingen.

Auteursrecht, merken en modellen zijn relevant voor elke onderneming, zowel de zelfstandige ondernemer, de KMO als de grote ondernemingen en multinationals.

Auteursrecht, merken en modellen hebben hun nut in alle mogelijke

portefeuille’ vergt geen grote investeringen: meestal is een slimme en snelle analyse van de bedrijfsactiva en -activiteiten voldoende om diverse hiaten inzake IP op te sporen en op te lossen.

Een strategie en beheer van auteursrecht, merken en modellen is niet alleen zeer nuttig voor KMO’s, maar kan – op de korte én middellange termijn – ook problematische situaties vermijden (bijv. uw concurrent maakt uw producten na of pleegt een merkinbreuk) of opportuniteiten creëren (bijv. u start met het sluiten van licentieovereenkomsten met uw distributeurs voor de commercialisering van uw als model beschermd product).

In deze Breakfast@Bright zullen Mr. Tom Devolder en Mr. Joke Vancoppernolle u de basics bespreken van het auteurs-, merken– en modellenrecht, aan de hand van praktische cases en tips voor de KMO. Ook zullen wij u toelichten hoe u uw auteurswerken, merken en modellen efficiënt kunt beschermen.

Daarnaast zal ook ingegaan worden op een aantal aandachtspunten die in een KMO wel eens uit het oog wordt verloren: IP en werknemers/consultants, licentiëring van IP-rechten, aanleggen (bewijs)dossier creaties, enz..

Tot slot wordt kort de aandacht gevestigd op het afdwingen van bescherming (beslag inzake namaak, stakingsvordering, enz.) en een aantal nevendomeinen die in de praktijk nauw verweven zijn met intellectuele eigendomsrechten, zoals oneerlijke handelspraktijken en misleidende reclame.

Accent Business Park, Allia gebouw, Kwadestraat 157/20, 8800 Roeselare