BREAKFAST@BRIGHT: Het huwelijks(contract) als interessant instrument voor fiscale optimalisatie en vermogensplanning

BREAKFAST@BRIGHT: Het huwelijks(contract) als interessant instrument voor fiscale optimalisatie en vermogensplanning

Het staat als een paal boven water dat vermogensplanning ook anno 2015 hoge toppen zal scheren.

Nadat we recent reeds de schenking en de burgerlijke maatschap, het familiaal controlevehikel bij uitstek, onder de loep namen, richten we onze aandacht in de eerstvolgende breakfast@bright op het huwelijkscontract.

Welke mogelijkheden en fiscale opportuniteiten biedt het huwcontract op vlak van vermogensplanning? Hoe kan het vermogen zonder al te grote fiscale kost worden overgedragen naar de volgende generatie en welke meerwaarde kan het huwelijkscontract daarbij aanreiken?

Vermogensplanning behelst evenwel méér dan louter een fiscale optimalisatie. Gemoedsrust is even belangrijk. Een van de bekommernissen is daarbij niet zelden de bescherming van de langstlevende partner. Hoe kan ik mijn partner optimaal beschermen indien ik kom te vooroverlijden? De vraag stelt zich niet in het minst bij hersamengestelde gezinnen met kinderen uit verschillende huwelijken.

Op deze vragen en bekommernissen gaan Steven Seyns en Charlotte Romaen nader in op 30 januari 2015.

Allia Gebouw, Accent Business Park, Roeselare (Kwadestraat 157, 8800 Roeselare) – 5e verdieping