BREAKFAST@BRIGHT: Overdracht van ondernemingen

BREAKFAST@BRIGHT: Overdracht van ondernemingen

Er kunnen verschillende motieven aan de grondslag liggen van de overdracht van ‘een onderneming’. In functie van die verschillende motieven zijn er ook verschillende manieren om een onderneming over te dragen.

De meest eenvoudige manier is een overdracht van aandelen. Men draagt dan de onderneming in zijn geheel over, met inbegrip van alle rechten, plichten, contracten, vergunningen, edm. In de regel is dat voor de overdrager (fiscaal) ook de meest interessante manier. Evenzeer kan men er evenwel voor kiezen, om welk reden dan ook, om de (aandelen van de) onderneming als dusdanig te behouden en enkel het handelsfonds overdragen. Dat is evenwel meteen een veel complexere aangelegenheid, waarbij het vooral van groot belang is dat het voorwerp goed is omschreven. U wil immers geen handelsfonds overnemen om naderhand te moeten vaststellen dat de nodige vergunningen, intellectuele eigendomsrechten, edm. nog op naam staan van de onderneming, of erger nog de aandeelhouder.

Specifiek in een familiale context bestaan er mogelijkheden om de overdracht voor beide partijen fiscaal interessant uit te werken. Onder bepaalde voorwaarden kan u sinds enkele jaren de aandelen belastingvrij aan de volgende generatie schenken. Bovendien hoeft u daarbij niet noodzakelijk de controle te verliezen, of de inkomsten. Door bijvoorbeeld het vruchtgebruik voor te behouden of de aandelen in te brengen in een burgerlijke maatschap is het perfect mogelijk om de twee te combineren: een fiscaal interessante (familiale) overdracht en toch nog verder de touwtjes in handen houden. U kunt zelfs de controle over uw overlijden heen organiseren, dit alles op uw maat en in functie van uw concrete wensen en doelstellingen.

Over deze en andere aanverwante zaken gaat onze breakfast@bright van 26 februari 2016.

Accent Business Park, Allia gebouw, Kwadestraat 157/20, 8800 Roeselare