BREAKFAST@BRIGHT: Sociale subsidiemaatregelen: ook voor uw bedrijf een opportuniteit?

BREAKFAST@BRIGHT: Sociale subsidiemaatregelen: ook voor uw bedrijf een opportuniteit?

De term ‘sociaal’ wordt maar al te vaak gelinkt aan specifieke ondernemingen en organisaties zoals sociale – en beschutte werkplaatsen, kringloopcentra, dienstenchequebedrijven, invoegbedrijven,… en wordt uit het oog verloren dat ‘sociaal’ ook voor uw onderneming een meerwaarde kan betekenen. Sociale ondernemingen worden bijvoorbeeld gestimuleerd door Europese, nationale en regionale subsidies en steunmaatregelen. En precies die ondersteuning kan een belangrijke opportuniteit bieden aan reguliere, commerciële bedrijven die werk willen maken van hun opleidings-, competentie- en diversiteitsbeleid of die hun human resources willen uitbouwen tot een strategische pijler in hun bedrijfsbeleid. Alleen, onbekend is onbemind.

Tijdens deze Breakfast@Bright willen wij u dit onbekend terrein doen verkennen.

In een eerste luik gaan wij specifiek in op de werking van het Europees Sociaal Fonds, en de wijze waarop het voorzien financieringsmechanisme ook uw onderneming een duw in de rug kan geven. Een aantal voorbeelden uit de praktijk zullen u duidelijkheid brengen.

Daarnaast besteden wij aandacht aan het Maatwerkdecreet en haar uitvoeringsbesluit, dat op 1 april 2015 in werking treedt, en voortaan hét kader vormt voor de ondersteuning van doelgroepwerknemers met het oog op doorstroom naar het regulier arbeidscircuit.  Deze reglementering biedt een aantal opportuniteiten voor ondernemingen ‘klassieke stijl’, dewelke u worden verduidelijkt na een korte schets van de nieuwe reglementering.

Mr. Nele Schelstraete geeft deze Breakfast@Bright samen met mevrouw Katrien Galloo. Mevrouw Galloo levert onder Kreski professioneel advies op het vlak van sociaal ondernemen en subsidiebeleid, op maat van elke onderneming (www.kreski.be).

Allia Gebouw (5e verdieping), Accent Business Park, Kwadestraat 157, 8800 Roeselare