Breakfast@Bright: Een praktische toelichting bij de WCO

Een praktische toelichting bij de WCO

Met de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen heeft de Wetgever ondernemingen in moeilijkheden een efficiënter arsenaal aan reddingsboeien willen aanreiken.

Vijf jaren, heel wat misbruiken en één daardoor geïnspireerde reparatiewet verder maken we een stand van zaken op.

Mr. Niels Hoebeke zal u op deze Breakfast@Bright nader toelichten wat u als schuldeiser moet ondergaan en wat u als schuldenaar gedaan kan krijgen bij toepassing van de WCO.

Allia Gebouw, Accent Business Park, Kwadestraat 157, 8800 Roeselare