Fiscale regularisatie & twee jaar Vlabel

Fiscale regularisatie & twee jaar Vlabel

Fiscale regularisatie & twee jaar Vlabel: een exclusief seminarie voor bankiers, boekhouders en notarissen

Op donderdag 8 december 2016 organiseert Bright een interactief seminarie, exclusief gericht naar bankiers, boekhouders en notarissen, met aansluitend de mogelijkheid tot netwerkreceptie om verder van gedachten te wisselen.

Thema van de avond: Fiscale regularisatie & twee jaar Vlabel.

Verborgen vermogens in het nauw

Belastingadministraties krijgen hoe langer hoe meer zicht op het wereldwijde vermogen van de belastingplichtige. Dit is onder andere het gevolg van de uitbreidende regels voor automatische uitwisseling van fiscale gegevens ingevolge de Europese Bijstandsrichtlijn, de FATCA-wetgeving en de Competent Authority Agreement, die ondertussen al door meer dan 80 landen werd ondertekend.

De fiscale administratie lijkt zich bovendien hoe langer hoe meer macht toe te eigenen om (verborgen gehouden) vermogens te belasten. Onheilspellende berichten over indiciaire taxaties en screening van betalingen met bank- en kredietkaarten zijn daaraan niet onbekend en zullen het net rond verborgen gehouden vermogens langzaam maar zeker doen sluiten.

De sinds 1 augustus 2016 opnieuw ingevoerde mogelijkheid tot fiscale regularisatie is in dat verband allerminst onbelangrijk. Opnieuw kunnen belastingplichtigen hun niet-aangegeven inkomsten, BTW-handelingen en fiscaal verjaarde kapitalen veilig stellen om zo aan fiscale of zelfs strafrechtelijke vervolging te ontkomen. De snel stijgende tarieven nopen daarbij bovendien tot snelle actie.

Gevolgen van twee jaar Vlabel

Ook op het vlak van vermogensrecht en vermogensplanning evolueren de zaken snel. Twee jaar Vlabel heeft het landschap grondig hertekend en over heel wat zaken een ander (duister) licht laten schijnen. Tal van standpunten verschenen inmiddels: over huwelijkscontracten, levensverzekeringen, private stichtingen, enzovoort. Dat heel wat standpunten in de literatuur fors worden bekritiseerd, is niet nieuw.

Wat kan nog? Wat mag nog? Wat moet?  Tijd voor een grondige maar overzichtelijke stand van zaken. De praktische informatie vindt u in de uitnodiging terug. Bent u bankier, boekhouder of notaris, schrijf dan nu in en zie het bos terug door de bomen.

Meer info: zie download (links of hierboven)

Inschrijven: seminarie@bright.legal