BREAKFAST@BRIGHT: Hoe praktisch omgaan met intellectuele eigendom binnen de KMO?

Hoe praktisch omgaan met intellectuele eigendom binnen de KMO?

Het verwerven van een gunstige concurrentiepositie en het beschermen van de intellectuele eigendom is iets waar elke onderneming vroeg of laat mee wordt geconfronteerd. Vaak komt dit pas aan de orde wanneer het probleem zich concreet stelt. Meestal blijkt dan achteraf dat dergelijk probleem simpelweg kon worden vermeden mits men vooraf de juiste acties had genomen…

Als startend of zelfs als gevestigd ondernemer denkt men niet steeds aan de gevaren rond IE of heeft men niet onmiddellijk het budget voor handen om de intellectuele eigendom binnen de onderneming te beschermen. Intellectuele rechten binnen de onderneming zijn immers immaterieel en niet tastbaar waardoor eventuele investeringen hierin niet als prioritair worden beschouwd. Toch kunnen ze van onschatbare waarde zijn voor uw onderneming.

Via deze Breakfast@Bright zullen wij u als ondernemer een aantal praktische en concrete tips geven hoe u latente problemen inzake IE zoveel als mogelijk kan vermijden:

  • U meent dat binnen uw onderneming een nieuwe uitvinding tot stand kwam of wenst hiermee te starten maar wenst niet dat anderen met uw idee gaan lopen;
  • U merkt dat iemand een gelijkaardige handelsnaam als de uwe gebruikt en dit tot verwarring leidt bij uw klanten;
  • U wenst een website op te starten maar merkt dat de door u gewenste domeinnaam al is ingenomen maar niet wordt gebruikt;
  • U bent fotograaf, werkt in de grafische of design sector  en merkt plots dat iemand anders een wel erg gelijkaardige creatie heeft gemaakt als de uwe;
  • U wenst een teken als merk te registreren maar dit wordt geweigerd of stuit op verzet van een derde;
  • U bent een start-up in de IT-sector: is het reeds nodig om nu al acties te nemen omtrent de rechten op software of databases?

Aan de hand van concrete voorbeelden uit de dagelijkse praktijk zullen Mr. Tom Devolder en Mr. Dave Devloo u tips en aanbevelingen geven over hoe u met een relatief beperkt budget en op praktische wijze kunt omgaan met IE binnen uw onderneming.

Accent Business Park, Allia gebouw, Kwadestraat 157/20, 8800 Roeselare