Ondernemen in Noord-Frankrijk

Ondernemen in Noord-Frankrijk

Steeds meer ondernemingen breiden hun activiteiten uit naar het buitenland. Het aanboren van buitenlandse markten houdt tal van operationele uitdagingen in: het aanpassen van uw organisatiestructuur, de logistieke vraagstukken, het creëren van de nodige flexibiliteit in uw productieproces enz. Maar aan de stap naar het buitenland zijn ook juridische aandachtspunten verbonden.

Vragen die dan spelen zijn: Hoe zet ik mijn eerste stappen op de buitenlandse markt?, Moet ik zelf aanwezig zijn of werk ik met tussenpersonen?, Welke statuten van tussenpersonen zijn er en wat zijn de verschillen?, Welke regels zijn van toepassing op de verkopen aan mijn buitenlandse klanten?, enz.

In het kader van deze Breakfast@Bright overlopen we graag met u een aantal juridische én operationele vraagstukken bij het ondernemen in het buitenland.

In een eerste deel van het seminarie zal mr. Nele Sercu u wegwijs maken in de juridische aspecten rond internationaal ondernemen: de manieren waarop u op de buitenlandse markt aanwezig kunt zijn, internationale handelscontracten, algemene voorwaarden en het buitenland, procedurele vraagstukken, enz.

Wat het operationele luik betreft werken we samen met de heer Christian Vermersch van het Rijselse kantoor van Flanders Investment & Trade. De heer Vermersch zal vanuit zijn ruime praktijkervaring als economisch vertegenwoordiger van Vlaanderen in Frankrijk toelichting geven bij de huidige economische situatie in Frankrijk, de bijzonderheden van de Franse markt enz.

We sluiten af met een testimonial van de heer Dirk Dupont, gedelegeerd bestuurder van de NV Dupont, die sinds vele jaren op de Franse markt actief is en graag zijn wedervaren met u deelt.

Wij hopen u op deze Breakfast@Bright te mogen verwelkomen om uw internationale ambities mee vorm te geven. Inschrijven voor deze B@B is kosteloos.

Allia Gebouw (5e verdieping), Kwadestraat 157/20, Roeselare