Online Seminarie: Gevolgen van het nieuwe erfrecht voor de familiale onderneming en vennootschap

Online Seminarie: Gevolgen van het nieuwe erfrecht voor de familiale onderneming en vennootschap

Na een eerste seminarie, waarin besproken werd hoe de hervormingen van het huwelijksvermogens- (en van het vennootschaps-)recht de spelregels gewijzigd hebben of zullen wijzigen voor gehuwde aandeelhouders, wordt in dit tweede, aansluitende seminarie de impact van een overlijden en/of van de hervorming van het erfrecht op de familiale onderneming of vennootschap en, bij uitbreiding, op het vlak van familiale vermogensplanning in dat kader, behandeld.

Volgende aspecten komen aan bod:

 • Erfovergang van aandelen (ab intestato)
  • Het overlijden van een aandeelhouder:voorwerp van de erfovergang
   • overgang van rechten en verplichtingen verbonden aan de aandelen
   • erfrechtelijk vruchtgebruik op aandelen
  • Invloed van het huwelijksgoederenrecht
  • Inbreng van aandelen
  • Grondslagen en techniek van de reserveregeling – inkorting – kwalitatieve reserve
 • Erfovergang van de onderneming (ab intestato)
 • Vermogensplanning tussen echtgenoten – maximale begiftiging of bescherming van de langstlevende echtgenoot
  • Beding van aanwas
  • Schenking tussen echtgenoten
  • Keuzebeding (onder last)
  • Toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen
  • Finaal verrekenbeding
  • Testament en beschikbaar deel
 • Bescherming bedrijf – (stief)kinderen
 • Gevolgen voor de schenking van de familiale onderneming of vennootschap
  • nieuwe uniforme waarderingsregels voor inbreng
  • uitzondering voor schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik
  • het voortgezet vruchtgebruik van de langstlevende
  • de punctuele erfovereenkomst
 • VLABEL
  • vermogensplanning getoetst aan de standpunten van Vlabel
  • Wat is nog mogelijk en wat niet meer na 1 september 2018?
 • Opportuniteiten na de invoering van het nieuwe erfrecht?

Lexalert