Utopix - High level seminars: De beëindiging van een (feitelijke of wettelijke) samenwoningsrelatie.

Utopix – High level seminars: De beëindiging van een (feitelijke of wettelijke) samenwoningsrelatie.

Steeds vaker worden we geconfronteerd met vereffeningen van boedels na de beëindiging van een (feitelijke of wettelijke) samenwoningsrelatie. Dat is beperkt – of zelfs niet – wettelijk geregeld. Nochtans moet bij het beëindigen van de relatie ook tussen hen een vermogensrechtelijke afwikkeling gebeuren. Bij gebrek aan een (dienstige) regeling daaromtrent, zijn partijen aangewezen op het gemeen recht. Dat leidt ertoe dat er veel fragmentarische rechtspraak bestaat over allerlei beginselen en principes: 

  • Welke stappen moeten er achtereenvolgens worden gezet?
  • Wie is er bevoegd om zich over de vereffening en verdeling uit te spreken?
  • Wie heeft welke rechten op welke goederen?
  • Welke vermogensverschuivingen kunnen en moeten worden gecorrigeerd?
  • Moet er een beheersrekening worden opgemaakt?
  • Enz.

In deze opleiding wordt een zeer concreet en praktisch draaiboek aangaande de vereffening en verdeling van dergelijke boedels anno 2019 aangereikt.

Hotel Weinebrugge, Leikendreef 1 te 8000 Brugge