Help! Ik ben onterfd!

Help! Ik ben onterfd! (+ gratis whitepaper)

Een heel aantal dossiers waarin wij binnen onze pijler van private vermogens worden geraadpleegd, betreffen dossiers waarin (één of meerdere van de) erfgenamen in een nalatenschap zijn of dreigen (geheel of ten dele) te worden onterfd. Dat leidt tot netelige en vaak ellenlange erfenisdisputen.

Dit artikel heeft tot doel u te informeren over uw rechten en mogelijkheden indien u zo een benadeelde erfgenaam bent of dreigt te worden. Uiteraard kunnen wij niet allesomvattend zijn. Dat zou ons veel te ver leiden en is ook niet de bedoeling van dit artikel. Wilt u nog extra informatie? Download dan zeker deze whitepaper onderaan dit artikel.

Bent u onterfd of dreigt u dat te worden en wilt u uw concrete casus bespreken, aarzel dan niet en neem contact met ons op.

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.

.

Twee manieren van onterving:

Rechtstreekse onterving

Met rechtstreekse onterving bedoelen we ‘in volle openheid of transparantie’, dat is bijvoorbeeld zo indien er een testament voorligt waarin u bent of wordt onterfd of indien het vermogen reeds tijdens het leven van de erflater (maximaal) aan de uitverkoren erfgenamen is overgeheveld via gekende (officiële) weg (schenkingen, geldtransfers, andere voorliggende overeenkomsten, enz.); u bent hier dus wel onterfd (geheel of gedeeltelijk), maar u weet wel hoe dit is gebeurd en waar het vermogen van de erflater concreet naar toe is.

Onrechtstreekse onterving

Wat is een onrechtstreekse onterving? Met een onrechtstreekse onterving bedoelen we ‘in het geniep of verborgen’, dat zal bijvoorbeeld het geval zijn indien bij overlijden van uw dierbare blijkt dat het vermogen (volledig of grotendeels) weg blijkt te zijn, zonder dat daar onmiddellijk sporen van terug te vinden zijn en zonder dat u weet wat er met dit vermogen is gebeurd: is het opgeleefd? Is er verkeerd belegd? Is het op andermans naam gezet? Is het via omwegen of allerlei andere constructies (in binnen- en/of buitenland) weggemoffeld? Hier staat u m.a.w. voor een raadsel.

.

Een onrechtstreekse onterving is duidelijk een pak vervelender dan een rechtstreekse onterving:

– bij een rechtstreekse onterving heeft u meteen zicht op het vermogen van de overledene en wat daarmee is gebeurd; u kan m.a.w. uw aanspraken in de nalatenschap vrij makkelijk berekenen en uw rechten formeel en procedureel beginnen uitoefenen;

– bij een onrechtstreekse onterving heeft u geen zicht op het vermogen van de overledene en moet u eerst zelf de puzzelstukken zien te vinden; pas dan kunt u nagaan welke uw concrete rechten in de nalatenschap zijn; dat maakt dat er al inspanningen moeten worden geleverd en kosten moeten worden gemaakt, maar u op het einde van de rit mogelijk van een kale reis terug keert, bijv. mocht blijken dat er ondanks uw aanvoelen toch niets verdacht heeft plaatsgevonden waarin u bent benadeeld.
.

Een combinatie van de twee is natuurlijk ook mogelijk en komt in de praktijk ook het meeste voor

Komt u op in een nalatenschap en bent u als erfgenaam (geheel of ten dele) onterfd? Of vreest u reeds tijdens iemands leven dat er alles wordt aan gedaan om u maximaal te passeren en om u minimaal in de nalatenschap te laten participeren? Blijf dan in eerste instantie rustig en sla niet direct in paniek. In onze whitepaper leest u:

  •  4 redenen waarom u niet direct moet panikeren indien u dreigt te worden/zijn onterfd;
  •  4 redenen waarom u evenwel toch waakzaam moet zijn en blijven;
  •  5 zaken die u kan ondernemen in geval van een zgn. onrechtstreekse onterving.

Wilt u meteen uw concrete situatie met ons aftoetsen, dan kan dat natuurlijk ook. Wij luisteren graag naar uw verhaal en adviseren u gepast.

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.

 

 

Download onze whitepaper: “Help! Ik ben onterfd!”

.
.

Contacteer mr. Steven Seyns of mr. Elke Croppen: onze specialisten in familie-, familiaal vermogensrecht en erfrecht

Heeft u vragen over de bovenstaande onderwerpen zoals de overdracht van uw familiebedrijf, …? Neem dan hieronder snel contact op: