Ondernemingen

Ondernemingen

Onder de pijler “Ondernemingen” valt de volledige cyclus van een onderneming, gaande van de oprichting, over de fase van het eigenlijke ondernemen, tot en met de overdracht of stopzetting, vrijwillig of ingevolge faillissement. Bright bekommert zich voor en samen met u om de juridische aspecten die daar telkens mee gepaard gaan.