Familiebedrijf

Familiebedrijf

Bright is de partner van ondernemers, zo ook van familiebedrijven. Daarom helpen wij u graag verder indien u vragen hebt over de overdracht van het familiebedrijf, indien u een familiaal charter wilt opstellen of de vennootschapswinsten wenst te optimaliseren. Wij bemiddelen bij conflicten, helpen u fiscaalvriendelijk vennootschapsvermogen onttrekken en kijken welke controlestructuren het beste passen in uw bedrijf. Zo kunt u zich bezig houden met wat u het beste doet: uw familiebedrijf runnen. Laat onze specialisten van Bright u ontzorgen, daar staan onze advocaten voor.

.

Download onze whitepaper: “Uw familiebedrijf overdragen?”

Bent u van plan om uw familiebedrijf over te dragen aan uw kinderen of aan enkele onder hen? Bent u evenwel nog niet zo vertrouwd met hoe zo een overdracht rechtsgeldig tot stand komt, hoe u zich controle en inkomsten kunt voorbehouden, hoe de overdracht later erfrechtelijk wordt verrekend of hoe de overdracht fiscaal kan worden geoptimaliseerd? Lees dan zeker onze whitepaper “Uw familiebedrijf overdragen?” met 11 boeiende tips om de overdracht van uw bedrijf van een leien dakje te laten lopen.

 

Waarmee kunnen wij uw familiebedrijf van dienst zijn?

 

Overdracht van het familiebedrijf

familie-bedrijf-overdracht

Bij een overdracht van het familiebedrijf (overdracht naar de volgende generatie) komen heel wat zaken kijken. Er is niet alleen de emotionele kant van het verhaal waarbij ouders-bedrijfsleiders hun zaak moeten (kunnen en leren) loslaten, er zijn ook heel wat juridische aspecten die de nodige aandacht vergen: Hoe komt de overdracht juridisch correct tot stand? Hoe kunt u zich als overdrager de gewenste controle en inkomsten voorbehouden? Hoe vermijdt u latere betwistingen tussen de erfgenamen? Hoe kunt u de overdracht fiscaal optimaliseren? Wij zorgen dat de overdracht juridisch correct is geregeld en dat er later nog zo weinig mogelijk conflicten kunnen rijzen.

Bel onze specialisten of kom eens langs op kantoor!

 

Een familiaal charter opstellen

Zeker in een familiebedrijf is het belangrijk dat de neuzen in de zelfde richting wijzen en conflicten maximaal worden vermeden. Daarom kan een familiecharter opstellen een goed plan zijn, zeker als er meerdere familietakken in het bedrijf actief zijn.

Deze code helpt u door zowel goede als slechte tijden in het bedrijf. Voor elk voorzienbaar conflict kan reeds een oplossing, minstens een procedure, worden vastgelegd. Dat helpt toekomstige discussies maximaal binnen te perken te houden.

Stel daarom uw familiaal charter op wanneer er nog geen sprake is van (grote) conflicten of problemen tussen de familieleden.

U wilt een familiaal charter opstellen? Contacteer ons vandaag nog.

 

Aandeelhoudersovereenkomst opstellen

Aandeelhoudersovereenkomst

Ook een aandeelhoudersovereenkomst kan nuttig zijn om toekomstige conflicten zoveel mogelijk in de kiem te smoren. Daarin wordt onder meer beschreven hoe aandelen overgedragen kunnen worden, of er verkocht mag worden aan derden en hoe de prijs moet worden bepaald. Ook regels inzake vertegenwoordiging van aandeelhoudersgroepen, vergoedingen daarvan, het dividendenbeleid en bemiddelingsprocedures kunnen er in aan bod komen. Of hoe er bijvoorbeeld kan worden uitgetreden.

Bel onze specialisten of kom eens langs op kantoor!

 

Conflicten in het familiebedrijf oplossen

Conflicten bestaan in alle soorten en maten, ook in familiebedrijven. In een familiebedrijf hebben ze bovendien vaak een relationele basis en zijn ze daarom (minstens deels) emotioneler getint.

Is het dispuut onomkeerbaar en scheiden de wegen definitief, dan kunt u eveneens rekenen op ons advies en bijstand. Wij bemiddelen tussen de familieleden en werken werkbare en pragmatische oplossingen uit. Zo nodig procederen wij uiteraard met volle inzet.

Neem contact op met onze juridische adviseurs voor meer informatie.

 

Bescherming bij handelingsonbekwaamheid

Zorgvolmacht

Bescherm uw bedrijf voor als het noodlot zou toeslaan en u door een gezondheidsvoorval of ongeval niet langer in staat zou zijn om uw bedrijf verder te runnen. Bright begeleidt u hierbij graag.

Wat het bestuur over de vennootschap betreft, kunt u dat door uw statuten op maat daarop aan te passen of door nu al beslissingen te nemen in notulen van de algemene vergadering.

Wat de uitoefening van de lidmaatschapsrechten betreft die aan uw aandelen zijn verbonden en in het bijzonder de uitoefening van het stemrecht, kunt u een regeling op maat daarover uitwerken in een zorgvolmacht. Over de zorgvolmacht, lees meer bij Successieplanning.

Door nu reeds hiervoor aandacht te hebben en een planning op maat uit te werken, voorkomt u dat uw bedrijf in een impasse geraakt als u zelf (geheel of gedeeltelijk) handelingsonbekwaam bent (bijv. ingevolge een hersenfalen of comateuze toestand).

Neem contact op met onze juridische adviseurs voor meer informatie.

 

Optimalisatie van vennootschapswinsten

Ook voor de optimalisatie van vennootschapswinsten, kunt u bij Bright terecht. Wij kijken samen met u hoe u het beste de vennootschapswinsten kunt optimaliseren, al dan niet in samenspraak met uw boekhouder of accountant.

Contacteer ons voor de optimalisatie van uw vennootschapswinst.

 

Fiscaalvriendelijk onttrekken van vennootschapsvermogen

Zo fiscaalvriendelijk mogelijk liquiditeiten aan het vennootschapsvermogen onttrekken, daar helpen wij u bij Bright ook bij: dividenden, tantièmes, liquidatiereserves, kapitaalvermindering, auteursvergoedingen, de rekening-courant, voordelen in natura, verhuur van vastgoed, enz.

Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe vennootschapsrecht zijn er wel enkele regels veranderd. Zo geldt in principe een dubbele uitkeringstest voor uitkeringen aan aandeelhouders. Enkel indien beiden positief worden afgesloten, kan een uitkering op geldige wijze plaatsvinden.

Ook voor het onttrekken van vastgoed aan de vennootschap helpen wij u graag verder.

Bright helpt u graag mee, neem contact op met onze specialisten.

 

Controlestructuren & holdingvennootschappen

Welke controlestructuur kies je voor het familiebedrijf? Een familieforum, een raad van bestuur, misschien wel een externe CEO?

Controlestructuren zullen ook vooral bij een overdracht van het familiebedrijf aan de volgende generatie van belang zijn indien de overdrager ook na de overdracht enige controle over het bedrijf wenst te behouden. De meest gekende controlevehikels zijn de maatschap en de Nederlandse stichting-administratiekantoor.

Bright begeleidt u bij de keuze voor de meest passende structuur in functie van uw wensen en doelstellingen en begeleidt u bij het opzetten en implementeren ervan.

Contacteer ons vandaag nog

.
.

Contacteer mr. Steven Seyns of mr. Elke Croppen: onze specialisten inzake familiale bedrijfsoverdrachten.

Heeft u vragen over de overdracht van uw familiebedrijf? Neem dan hieronder snel contact op: