Fiscaal advies

fiscale regularisatie

Fiscaal advies

De fiscaliteit is vandaag de dag niet meer weg te denken. De fiscale regels wijzigen voortdurend en vereisen daarom een dagdagelijkse opvolging om het verschil te (blijven) maken. Wij maken hierin voor u het verschil.

De fiscaliteit is complex geworden. Laat u door experten bijstaan opdat u later niet voor voldongen feiten zou komen te staan.

 

Waarvoor kunt bij Bright terecht?

 

Algemene fiscale adviesverlening

Niemand betaalt graag (te veel) belastingen. Dat gaat niet alleen over personen- en vennootschapsbelastingen, maar evenzeer over schenk- en erfbelastingen. Naast de optimalisatie van vennootschapswinsten en het fiscaalvriendelijk onttrekken van vennootschapsvermogen, begeleidt Bright vermogende particulieren bij hun fiscale successieplanning.

We zorgen er samen met u voor dat uw vermogen wordt overgedragen tegen een minimale fiscale kost: eenvoudig waar het kan, allesomvattend waar het moet. Overigens kan de globale belastingdruk vaak reeds via enkele kleine wijzigingen aanzienlijk worden verminderd.

Fiscale optimalisatie en een verlaging van de belastingdruk kunnen op verschillende manieren worden gerealiseerd: via een op maat gemaakt samenlevings- of huwelijkscontract, via schenkingen onder de levenden, via testament of via nog andere overeenkomsten (zoals een beding van aanwas, levensverzekeringen, enz.). Welke piste u het beste bewandelt, hangt af van uw concrete situatie en verwachtingen.

Contacteer onze specialisten

 

Meer weten over fiscaal recht bij schenkingen en erven?

Download onze whitepaper: “Laat uw erfgenamen niet achter met een fiscale kater”

Wilt u graag meer informatie over schenkingen, erfenissen en het fiscale recht dat daarbij komt kijken? Bent u bezorgd over de belastingen die uw erfgenamen zullen moeten betalen als u er niet meer bent? Bent u evenwel niet zo vertrouwd met de principes hoe deze belastingen worden berekend en hoe u die kan vermijden? Download dan nu onze whitepaper “Laat uw erfgenamen niet achter met een fiscale kater“. In deze whitepaper krijgt u 13 pagina’s boeiende informatie over successieplanning, erven en de fiscale wetgeving daaromtrent.

whitepaper fiscaal

 

Voorafgaande beslissingen (rulings)

Het is het recht van iedere belastingplichtige om de minst belaste weg te kiezen. Sinds de invoering van de notie ‘fiscaal misbruik’ is dat evenwel geen sinecure meer en kan elke successieplanning best ook vanuit niet-fiscale motieven worden gemotiveerd.

De invulling van de antimisbruikbepaling is in de praktijk rudimentair en voor interpretatie vatbaar. Dit geeft aanleiding tot heel wat discussie en betwisting en dus rechtsonzekerheid. Elke vorm van fiscale optimalisatie dient actueel nochtans aan deze bepaling te worden afgetoetst.

Zeker bij complexe(re) dossiers of bij een combinatie van planningstechnieken kunnen de fiscale gevolgen bij een eventueel latere controle of bij een later overlijden soms moeilijk(er) in te schatten zijn. Opdat u gemoedsrust zou hebben en om u rechtszekerheid te bieden, kan het aanvragen van een voorafgaande beslissing daarom aangewezen zijn. Bright begeleidt u hierin op maat.

Rulings kunnen worden aangevraagd voor zowel directe belastingen als indirecte belastingen. Wij ontzorgen u en zorgen dat op het einde van de rit alles fiscaal correct is geregeld en dit later niet meer fiscaal ter discussie kan staan.

Contacteer onze specialisten

 

Aangifte van nalatenschap

Aangifte nalatenschap

We staan u bij in het naleven van uw fiscale verplichtingen naar aanleiding van het overlijden van uw dierbare.

We begeleiden u bij het nauwkeurig en volledig invullen en indienen van uw aangifte van nalatenschap, alsook bij de keuzes die u daartoe desgevallend voorafgaand moet maken (bijv. ingevolge een in uw huwelijkscontract opgenomen keuzebeding of verrekenbeding).

Contacteer onze specialisten

 

Fiscale geschillenregeling

Heeft u een geschil met de fiscale administratie of met de Vlaamse Belastingdienst? Dan kunt u ook daarvoor bij Bright terecht.

We bijten ons vast in uw dossier en behartigen uw belangen maximaal. We bemiddelen waar mogelijk om uw dossier in der minne op te lossen. Als dat niet mogelijk is procederen we uiteraard met volle inzet om uw belangen maximaal te verdedigen.

We hebben een bijkomende troef. We zijn ook academisch actief, publiceren veel en geven over de materie regelmatig opleidingen. Zo kunnen we de voor- en nadelen van een procedure voor u perfect in kaart brengen.

Contacteer onze specialisten

 

Fiscale regularisatie

Velen zijn nog steeds titularis van een rekening of verzekeringsportefeuille in het buitenland. Dat is niet zonder risico. Het repatriëren van gelden/producten uit het buitenland is op vandaag niet eenvoudig. Een regularisatie is soms de enige uitweg, wilt u de fiscus voor zijn.

De tijd dat de fiscus geen weet had van buitenlandse rekeningen of verzekeringsproducten ligt al lang achter ons. De Belgische fiscus ontvangt financiële gegevens uit meer dan 50 landen door de wereldwijde implementatie van richtlijnen omtrent automatische gegevensuitwisseling. Het is daarom belangrijk niet bij de pakken te blijven zitten en proactief en anticipatief te zijn.

De mogelijkheid om te regulariseren bestaat voor zowel ontdoken federale belastingen (personenbelastingen, vennootschapsbelasting) als voor ontdoken Vlaamse belastingen (erf- en registratiebelasting). Waar de federale regelgeving voorziet in een permanente mogelijkheid tot regulariseren, is de Vlaamse regelgeving tijdelijk: belastingplichtigen hebben nog tot 31 december 2020 de tijd om ontdoken registratiebelastingen of erfbelastingen te regulariseren.

Bright begeleidt u bij uw fiscale regularisatie. Wij garanderen u hierbij vanzelfsprekend maximale discretie, dat spreekt voor zich.

Contacteer onze specialisten of kom eens langs op kantoor!

.

Contacteer mr. Steven Seyns of mr. Elke Croppen: onze specialisten in fiscale successieplanning.

Heeft u fiscaal advies nodig? Neem dan hieronder snel contact op: