Werking

Werking

De oprichting van een onderneming is een aflopende fase; de overdracht of stopzetting ervan ook. Het gros van de tijd is een onderneming evenwel in going concern of in werking. In principe een langdurige fase waarin ondernemers ook tal van zaken tegenkomen die juridische implicaties kunnen hebben of die best vanuit een juridisch oogpunt worden bekeken. Ook in die fase kan u uiteraard beroep doen op de bijstand van Bright, en dit op verschillende vlakken:

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Wegwijs in de reglementering omtrent handel en nijverheid

Ondernemen is handel drijven, en handel drijven betekent regels volgen. Zeker in een BtoC context is dat het geval, enerzijds ter bescherming de consument, anderzijds als garantie voor een eerlijke handel. Bright maakt u wegwijs in de regels die gelden op zowel nationaal als internationaal vlak; regels in verband met kwaliteitsnormen, informatieverstrekking, prijszetting en etikettering, maar ook regels over productgarantie en productaansprakelijkheid. Ook voor bijstand ingeval van geschillen in die context kunt u bij Bright terecht.

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.

 

Redactie van voorwaarden en handelscontracten

Ondernemen is ook contracteren, heel veel contracteren zelfs. Intern met uw directie of management, met uw verkoopteam, met de arbeiders in de fabriek, maar ook extern met klanten, met leveranciers, met adviseurs, enz. Goeie afspraken maken goeie vrienden, minstens kunnen ze u veel leed besparen als een bepaalde samenwerking dreigt mis te lopen. Bright is uw partner voor de redactie contract- of factuurvoorwaarden, voor handelscontracten of bij geschillen omtrent de inhoud of uitvoering ervan. Distributie, agentuur en franchising, afname- en leveringscontracten, consultancy- en managementcontracten, confidentialiteits- en niet-concurrentieclausules, afspraken rond exclusiviteit, enz. Wij begeleiden u vanuit de ruime ervaring die wij op dat vlak hebben.

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.

 

Bescherming van uw intellectuele eigendom

Besteed ook voldoende aandacht aan wat u als onderneming typeert en van anderen onderscheidt: uw (merk)naam en logo; bepaalde producteigenschappen of procedés die maken dat u de concurrentie een stap voor blijft, een heel eigen knowhow, enz. Samen met u zorgt Bright ervoor dat u die troeven blijft behouden. Wij adviseren u over de maatregelen die u kan treffen ter bescherming van uw intellectuele eigendom en staan u bij in het formaliseren daarvan (merk- en domeinnaamregistraties, octrooien, bescherming van tekeningen en modellen, of software, edm.) of bij geschillen die deze bescherming desgevallend moeten afdwingen. Ook voor de overdracht van intellectuele eigendomsrechten, of de ter beschikking stelling via bijvoorbeeld licentieovereenkomsten, kunt u bij ons terecht.

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.

 

Advies en bijstand inzake vennootschapsrecht

De dagelijkse werking van ondernemingen betekent ook oog hebben voor de vennootschapsrechtelijke aspecten zoals bestuur en bestuurdersaansprakelijkheid, de organisatie van (bijzondere) algemene vergaderingen, de rechten en plichten van aandeelhouders, enz. Ook procedures tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder of verzet daar tegen, of met betrekking tot uittreding of uitsluiting van een aandeelhouder, vaak het ultieme middel om een patstelling te doorbreken, behoren tot ons actieterrein.

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.

 

Begeleiding bij gerechtelijke reorganisatie

Het is niet altijd rozengeur en maneschijn. Ondernemingen kunnen het op bepaalde momenten in hun bestaan moeilijk krijgen en ook dan bent u bij Bright aan het juiste adres. Bent u schuldeiser of schuldenaar, in beide gevallen kunnen wij u met raad en daad bijstaan om in dergelijke penibele situatie uw belangen te behartigen. Onze praktijkervaring met procedures van gerechtelijke reorganisatie (W.C.O.) delen we graag met u.

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.

.
.

Contacteer mr. Dirk Clarysse of mr. Charlotte Romaen: onze specialisten in ondernemingsrecht

Heeft u vragen over de werking van uw bedrijf, …? Neem dan hieronder snel contact op: