Overdracht

Overdracht

Bright heeft de voorbije jaren een ruime ervaring opgebouwd op het vlak van de overdracht van ondernemingen (share deal) of van bepaalde activa van ondernemingen (asset deal). Wij kunnen u in dat proces bijstaan vanaf de voorafgaande doorlichting (due diligence) tot en met de redactie van de contracten en waarborgen en garanties in hoofde van de verkoper. Waar nodig of nuttig laten we ons bijstaan door specialisten (vb. inzake verzekeringen, bodem en milieu, edm.).

Bijzondere aandacht geldt voor de overdracht van een onderneming in familiale context.

Zie meer daarover in de pijler Private vermogens.