Planning

Planning

Bright beantwoordt al uw vragen over de structurering en overdracht van uw privaat vermogen. We adviseren u over de juridische implicaties van een huwelijk, een (echt)scheiding, een overlijden of een andere belangrijke levenswending en beantwoorden al uw vragen over successieplanning, huwelijks- en samenlevingscontracten, schenkingen en testamenten, controlestructuren, familiale schikkingen, enz.

Naast fiscale optimalisatie gaat vermogensplanning daarbij in de eerste plaats om gemoedsrust: zorgen dat alles geregeld is, voor mocht het noodlot toeslaan. Voor ieder van ons doet zich dat op een ander niveau voor. Wij luisteren naar uw bekommernissen en zetten samen met u de lijnen uit voor een stevige familiaal vermogensrechtelijke structuur: eenvoudig waar het kan, allesomvattend waar het moet.