Stopzetting

Stopzetting

Aan elk verhaal komt een einde. Zo ook voor ondernemingen. In het beste geval omwille van een beslissing tot ontbinding en vereffening van de aandeelhouders zelf, in het slechtste geval ingevolge financiële moeilijkheden die in het kader van aan gerechtelijke reorganisatie (W.C.O.) mogelijks nog een uitkomst kunnen krijgen, maar die in het slechte geval tot een faillissement leiden.

Ook in die situaties kan Bright u met raad en daad bijstaan. De situatie is misschien nog niet zo uitzichtloos als ze op het eerste zicht misschien lijkt.