Private vermogens

Private vermogens

Bright maakt van de bescherming en handhaving van uw privaat vermogen een topprioriteit. Wij verlenen u familiaal juridisch en fiscaal advies bij het uitzetten van elke vorm van familiale (vermogens)planning (eenvoudig waar het kan, allesomvattend waar het moet), en staan u vakkundig en met de grootst mogelijke discretie bij in familiaal vermogensrechtelijke geschillen, gaande van de eerder bescheiden tot de juridisch meest onderlegde betwistingen en procedures.

Binnen het steeds complexer wordend vermogensrechtelijk landschap investeren we dagelijks in en gaan wij continu op zoek naar de meest kwalitatieve, deskundige en cliëntgerichte oplossingen. We publiceren veel en geven op geregelde tijdstippen opleidingen in de materie. Op die manier gaan theorie en praktijk hand in hand, wat uw garantie is op een weloverwogen en juridisch perfect onderbouwde aanpak.

Als onafhankelijk kantoor wil Bright ook een betrouwbare partner zijn voor de professionele dienstverlener (notaris, bankier, accountant, bedrijfsrevisor, enz.) die, ieder op zijn terrein, in de materie actief is en zich geconfronteerd ziet met vragen in het domein van het (familiaal) vermogensrecht, successieplanning, overdracht familiebedrijf, familiale schikkingen, familiale geschillenregeling, fiscale regularisaties, enz., dit alles al dan niet in rechtstreeks contact met de klant.

Waar we u concreet mee van dienst kunnen zijn, leest u in onze vier expertiseblokken: successieplanning, familiale geschillen, familiebedrijf en fiscaal advies, waar wij u graag naar verwijzen.