Betalingen in cash afronden tot 5 eurocent

Betalingen in cash afronden tot 5 eurocent

Ingevolge een KB van 22/09/2014 is het sinds 05/10/2014 voor het handelaars en vrije beroeperen toegestaan om het totaalbedrag dat de consument hen in cash dient te betalen, af te ronden naar 5 eurocent.

De regeling geldt alleen voor betalingen in cash geld, en aldus niet voor elektronische betalingen.

Daarbij moeten volgende afrondingregels in acht te worden genomen:

  • indien het totaalbedrag eindigt op 1, 2, 6 of 7 cent, dient te worden afgerond naar het dichtste lagere veelvoud van 5 cent;
  • indien het totaalbedrag eindigt op 3, 4, 8 of 9 cent, dient te worden afgerond naar het dichtste hogere veelvoud van 5 cent.
  • vereist is dat het hoofdbedrag hoger is dan 5 cent.

Daarnaast dient op elk document waarop het te betalen totaalbedrag vermeld staat, uitdrukkelijk te worden verwezen naar de toegepaste afronding. Bovendien moet op een goed zichtbare manier op de plaatsen waar de consument zijn schuld kan vereffenen volgende boodschap te worden aangebracht:

“Het te betalen totaalbedrag wordt voor betalingen in speciën afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 cent”.

Tot slot is het verplicht gebruik te maken van hoger afgebeeld pictogram.