Bouwheren binnenkort nog beter beschermd

Bouwheren binnenkort nog beter beschermd

Voor architecten geldt het al veel langer; deontologisch gezien zijn zij al sinds jaar en dag verplicht om hun beroepsaansprakelijkheid en hun tienjarige aansprakelijkheid te laten verzekeren. Sinds 2007 is dit trouwens ook een wettelijke verplichting.  Tot voor de zogenaamde wet Peeters van 31 mei 2017 waren zij evenwel de enige bouwpartner op wie deze verplichting rustte. Aannemers, bij wie in het kader van een bouwgeschil vaak een groot deel van de verantwoordelijkheid komt te liggen, waren daar niet toe verplicht. Wettelijk toch niet, soms wel contractueel.

Sinds de inwerkingtreding van de wet Peeters zijn in principe ook aannemers in de bouwsector verplicht om hun aansprakelijkheid te laten verzekeren, toch voor ernstige gebreken die een bedreiging vormen voor de stabiliteit en de stevigheid van een gebouw, hun tienjarige aansprakelijkheid dus. Kleinere gebreken moeten niet noodzakelijk verzekerd worden. Bovendien werd de wettelijke verplichting beperkt tot de bouw of renovatie van constructies bestemd voor bewoning.

Eind april 2019 heeft de Kamer een wetsvoorstel goedgekeurd dat op 1 juli 2019 van kracht zou moeten en dat een aanvulling moet vormen op de wet Peeters. Volgens deze aanvulling zouden ook alle intellectuele beroepen in de bouwsector (landmeters, stabiliteitsingenieurs, studiebureaus, energiedeskundigen, edm.) hun beroepsaansprakelijkheid moeten laten verzekeren.

Een algemene aansprakelijkheidsverzekering dus, een aandachtspunt voor de betrokken aannemers en dienstverleners, een (bijkomende) garantie voor de bouwheren.