Bright is legal partner van het JCI Smart Cities Platform 2017

Bright is legal partner van het JCI Smart Cities Platform 2017

Met genoegen kunnen wij u meedelen dat Bright de legal partner is van het ambitieuze JCI Smart Cities Platform 2017.

De Smart Cities Platform start met de Smart Cities Challenge op 3 mei 2016 in de stad Gent. Tijdens deze Challenge zullen zeven toonaangevende bedrijven slimme stadsconcepten en -prototypes presenteren in zeven strategische gebieden (economie, energie, voeding, bestuur, wonen, mobiliteit en leven). Ze zullen worden uitgedaagd door startende bedrijven, onderzoekers, studenten, politici, burgers en andere belanghebbenden.

De Smart Cities Platform eindigt tijdens het weekend van 22 op 24 september 2017. Het doel is om te experimenteren en testen van verschillende producten en diensten die als prototype werden voorgesteld tijdens het Smart Cities Challenge van 3 mei 2016.

Voor het JCI Smart Cities Platform 2017 leverde Bright juridisch advies en de nodige contracten inzake know how, intellectuele eigendomsrechten, joint ventures, enz..