Bright. Uw partner voor erfrecht.

Bright. Uw partner voor erfrecht.

Het Belgische erfrecht is hervormd. Het treedt in werking vanaf 1 september 2018. Deze hervorming, die revolutionair is, zal zonder twijfel een belangrijke impact hebben op uw dagdagelijkse praktijk en/of privé situatie.

Op twee studieavonden (op 23 oktober ll. specifiek voor cliënten en andere geïnteresseerden en op 26 oktober ll. specifiek voor notarissen, bankiers, accountants & andere professionals) zetten wij reeds de krachtlijnen van de nieuwe wet uiteen:

  • Wat verandert er concreet?
  • Welke is de impact op reeds uitgevoerde planningen?
  • Wat met lopende dossiers?
  • Welke opportuniteiten biedt de hervorming voor u(w klant)?
  • Enz.

De studieavonden, met aansluitend een door Bright aangeboden receptie met netwerkmogelijkheid, lokten opnieuw tal van geïnteresseerden, ditmaal naar het d-hotel te Marke. Enkele sfeerbeelden:

 

Vermits het nieuwe erfrecht pas van kracht wordt voor overlijdens vanaf 1 september 2018 lijkt dat voor u(w klant) misschien nog een ver-van-mijn-bed-show. Vergis u echter niet. Ook nu moet u reeds de nieuwe regelgeving indachtig zijn, in het bijzonder indien u(w klant) reeds een vermogensplanning hebt (heeft) opgezet.

In het bijzonder wat de erfrechtelijke verrekening van reeds vóór 1 september 2018 gedane vermogenstransferten betreft (inbreng/inkorting), dreigt de nieuwe wet wel eens roet in het eten te strooien en reeds opgezette planningen – volledig tegen uw wil of die van uw klant in – scheef te trekken. De nieuwe regelgeving op dat vlak zal in geval van een overlijden ná 31 augustus 2018 immers ook op deze vermogenstransferten toepassing vinden.

De wetgever heeft bovendien de verantwoordelijkheid bij uzelf gelegd. U moet zelf proactief zijn en de oefening voor uzelf maken. Wilt u, wat reeds eerder gedane schenkingen betreft, onderworpen blijven aan het oude (huidige) erfrecht, dan kan dat maar dan moet u dat officieel verklaren en wel vóór 1 september 2018. Doet u dat niet, dan wordt u automatisch aan het nieuwe (toekomstige) erfrecht onderworpen. Met alle mogelijke gevolgen van dien. De klok tikt dus…

Bovendien heeft de wetgever het u niet gemakkelijk gemaakt. U kunt immers maar één verklaring afleggen. U kiest dus integraal hetzij voor het oude (huidige) erfrecht, hetzij voor het nieuwe (toekomstige) erfrecht. U kunt niet voor het ene zus, en voor het andere zo kiezen. Een secure analyse van uw vermogen, van de reeds gedane realisaties en van uw concrete wensen en doelstellingen is derhalve noodzakelijk om later niet voor onaangename verrassingen te komen staan.

Bright begeleidt u hierbij graag. Maak vrijblijvend een afspraak om na te gaan of in uw concrete situatie het nieuwe erfrecht een proactief handelen vereist. Alles hangt af van wat u reeds hebt gedaan, wat u nog wilt doen, maar vooral, wat u er zelf allemaal van verwacht. Proactief optreden en zo nu reeds alle latere discussies in de kiem smoren, dat is waar Bright voor staat.