Bright. Zoveel mu00e9u00e9r dan advocaten.

Bright. Zoveel méér dan advocaten.

Advocaten en procedures, twee begrippen die onlosmakelijk met elkaar worden verbonden. Terecht, en toch ook weer niet. Bright staat voor zoveel méér dan procederen. Integendeel, wij proberen procedures net zoveel als mogelijk te vermijden door, geheel in lijn met onze missie en visie, de klemtoon te leggen op het proactieve.

Problemen en risico’s onderkennen en uitsluiten, doelgericht handelen en waar nodig procederen, dat is waar wij voor staan. Bright: uw business partner, uw juridische adviseur, en indien nodig uw advocaat.

Samen met u werken wij aan uw zaak/uw vermogen. Wij zorgen ervoor dat uw juridische omkadering à jour is, dat uw contractmodellen en algemene voorwaarden aangepast zijn aan uw activiteiten en aan de gewijzigde regelgeving, dat het DNA van uw bedrijf veilig is en uw knowhow beschermd. Wij zorgen ervoor dat uw interne contracten met werknemers en managers op punt staan. Ook op het vlak van vermogensplanning en fiscale regularisaties kunt u bij ons terecht. Alles om uw risico’s maximaal in te dekken.

Sinds kort is Bright bovendien erkend als officiële dienstverlener onder de KMO portefeuille. Mits een aantal voorwaarden zijn vervuld, kunt u via ons subsidies bekomen voor bijstand en adviesverlening die is gericht op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van uw onderneming en die bijdraagt tot de versterking, groei of transformatie ervan. Die subsidies gelden bovendien voor zowel opleidingen als adviesverlening. Een oplijsting:

 

Is uw onderneming dus een KMO die binnen het toepassingsgebied van de KMO portefeuille valt (zie voorwaarden kmo portefeuille), en heeft u nood aan juridische bijstand en advies in het kader van uw toekomstig bedrijfsfunctioneren of bent u toe aan een gedegen juridische omkadering die u maximaal indekt tegen de risico’s verbonden aan uw  activiteiten en uw functioneren, neem dan volledig vrijblijvend contact met ons op zodat we samen met u kunnen nagaan wat er mogelijk is.