Cassatie bevestigt geldigheid camerabeelden als bewijs

Cassatie bevestigt geldigheid camerabeelden als bewijs

In een arrest van 05/10/2010 schepte het Hof van Cassatie klaarheid inzake een gekend interpretatiegeschil inzake de Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s ((B.S., 31 mei 2007 (tweede uitg.)). Het Hof besloot dat de strikte plaatsingsfinaliteit voor een vaste of mobiele camera (enkel voor misdrijven tegen personen of goederen, of om overlast te voorkomen) niet verhinderen dat het legaal opgenomen beeldmateriaal ook kan worden aangewend voor het bewijs van andere misdrijven, zoals – de in die zaak ingeroepen – schriftvervalsing. Dat berichtte vandaag De Morgen:

Alhoewel een bewakingscamera alleen geplaatst en gebruikt mag worden om misdrijven tegen personen of goederen of overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, kunnen dergelijke camerabeelden ook rechtsgeldig gebruikt worden voor het leveren van een bewijs voor andere misdrijven.

Bron: De Morgen