De doorverkoop van softwarelicenties is toegelaten

De doorverkoop van softwarelicenties is toegelaten

Het Europees Hof van Justitie heeft op 03/07/2012 een belangrijk arrest geveld met betrekking tot de doorverkoop van softwarelicenties. Dit arrest kwam er naar aanleiding van een dispuut tussen het bekende Oracle en het Duitse UsedSoft. Oracle biedt haar software voornamelijk aan via downloading op internet. De klant kan zodoende rechtstreeks een kopie van de software downloaden van de website van Oracle, en deze verder opslaan en gebruiken conform de licentievoorwaarden. UsedSoft is dan weer een bedrijf dat zich specialiseert in de doorverkoop van zogenaamde ‘tweedehands’ gebruikte softwarelicenties, waaronder ook de licenties van Oracle.

Oracle verzette zich tegen deze doorverkoop, omdat één van haar licentievoorwaarden uitdrukkelijk bepaalt dat een doorverkoop niet toegelaten is. Het stelde in Duitsland een procedure in en kreeg zelfs in hoger beroep gelijk, maar de zaak belandde uiteindelijk op de tafel van het Hof van Justitie.

Het Hof beantwoordt een aantal technische juridische vragen. In essentie concludeert het Hof dat na een eerste verkoop van de software, ongeacht of deze wordt gedownload of op een materiële drager (zoals bv. een DVD of CD-rom) ter beschikking wordt gesteld, de rechtmatige verkrijger het recht heeft om zijn exemplaar door te verkopen. De aankoper wordt dan op zijn beurt een rechtmatige verkrijger. Het hoofdargument van Oracle, als zou door middel van een enkele gebruikslicentie de eigendom op de betreffende kopie van de software niet worden overgedragen, werd van tafel geveegd. Het downloaden van een kopie van de software in combinatie met een gebruikslicentie zonder beperking in de tijd vormen volgens het Hof een ondeelbaar geheel, en komen de facto neer op een eigendomsoverdracht.

Een rechtmatige doorverkoop vereist wel dat de initiële verkrijger de kopie van de software van zijn computer wist en/of onbruikbaar maakt. In de praktijk is het voor de rechthebbende, in casu Oracle, echter niet eenvoudig om na te gaan of de initiële verkrijger zijn eigen exemplaar effectief heeft gewist en/of onbruikbaar heeft gemaakt. Een mogelijke oplossing kan bestaan uit het gebruik van technische beschermingsmaatregelen, zoals productsleutels of activeringsprocedures.   Softwareproducenten zullen zéér waarschijnlijk  hun distributiemodel aanpassen om deze rechtspraak te counteren.