De tijd tikt… voor wie zijn (roerend) vermogen met voorbehoud van vruchtgebruik belastingvrij wil schenken!

De tijd tikt… voor wie zijn (roerend) vermogen met voorbehoud van vruchtgebruik belastingvrij wil schenken!

Het is officieel: vanaf 1 juni 2016 sluit de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) de deur voor al wie zijn effecten en geldbeleggingen belastingvrij (voor Nederlandse notaris) met voorbehoud van vruchtgebruik wil schenken. Dat heeft Vlabel verduidelijkt. Daarmee komt zij terug op haar eerder standpunt van 21 maart 2016 waarbij de nieuwe maatregel retroactief vanaf 1 september 2013 in werking zou treden. Overleg met de betrokken instanties deed het gezond (juridisch) verstand toch nog ietwat zegevieren.

Schenkingen voor Nederlandse notaris zijn zeer populair. Het laat immers toe om roerend vermogen (cash, beleggingsportefeuilles, schuldvorderingen, kunstcollecties, maar ook aandelen van (niet-kwalificerende) familievennootschappen) over te dragen tegen een fiscale kost van… jawel 0%. Enige voorwaarde: de schenker moet de schenking minstens drie jaar overleven. Doet hij dat, dan is het vermogen definitief onbelast overgegaan. Het maakt daarbij niet uit hoeveel er wordt geschonken: 1.000 euro, 100.000 euro of 10 miljoen euro: alles onbelast en geen cent schenk- en/of erfbelasting.

Ter vergelijking: indien het vermogen via erfenis zou overgaan, zou hierop erfbelasting verschuldigd zijn. Deze is progressief (men betaalt meer naarmate men meer bekomt) en loopt op tot maar liefst 27% (voor partners en kinderen) en 65% (voor anderen). Schenkingen (van roerend vermogen) voor Belgische notaris worden daarentegen altijd belast aan 3% (partners en kinderen) of 7% (anderen).

Ook voor wie zijn vermogen in feite nog niet wil overdragen (omdat hij zich bijv. nog te jong voelt of de controle nog niet uit handen wenst te geven), doen zich geen onoverkomelijke problemen voor. Door zich immers het vruchtgebruik voor te behouden, kan de schenker zich levenslang de inkomsten van en de controle over het door hem geschonken vermogen behouden. Door het vermogen in te brengen in een familiale burgerlijke maatschap, kan bovendien een nog meer doorgedreven controle worden tot stand gebracht. Ook in geval van een overdracht van een familiebedrijf kan via een burgerlijke maatschap een exclusieve zeggenschap bij de schenker behouden blijven.

M.a.w., u schenkt (en doet daarmee aan vermogensplanning) maar u voelt het in de praktijk nagenoeg niet. Twee vliegen in één klap… tot en met 31 mei 2016 dus wel te verstaan voor wat effecten en geldbeleggingen betreft. Vanaf 1 juni 2016 zal naar alternatieven moeten worden gezocht om hetzelfde (civiel en fiscaal) resultaat te bereiken.

Wenst u of uw cliënt alsnog gebruik te maken van deze fiscale opportuniteit om zijn beleggingsportefeuille, zijn aandelen van zijn patrimoniumvennootschap of zijn banktegoeden belastingvrij over te dragen, dan begeleiden wij u of uw cliënt hierbij graag. Wij bieden een totaalaanpak aan gaande van een op maat gesneden advies tot de redactie van het ontwerp van schenkingsakte en de oprichting en statuten van de burgerlijke maatschap. Dit alles op een bereikbare en concurrentiële wijze.