Eindelijk reglementering voor het gebruik van drones

Eindelijk reglementering voor het gebruik van drones

De voorbije jaren werden drones steeds vaker gebruikt voor commercieel en privé gebruik. De gebruiksmogelijkheden zijn immers eindeloos: filmproducties, fotoreportages, beeldvorming inzake ruimtelijke ordening of cartografie, bewakingsopdrachten, etc.

Drones zullen in de toekomst mogelijks niet meer weg te denken zijn in ons dagelijks leven want nu al had men ideeën om pakjes aan huis te laten leveren via dergelijke toestellen. The sky is – letterlijk en figuurlijk – the limit.

Zoals steeds met dergelijke innovaties en nieuwe technologieën ontbreekt vaak een duidelijk wetgevend kader.

Op 15 april 2016 werd het langverwachte Koninklijk Besluit betreffende het gebruik van Drones eindelijk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit KB dient  uidelijkheid te scheppen omtrent het gebruik van drones in het Belgische luchtruim.

Voordien vielen drones immers onder het Koninklijk Besluit van 15 maart 1954 tot regeling der luchtvaart en dat leidde in het verleden tot diverse problemen voor het professioneel gebruik van Drones waarop een principieel verbod gold. Voor professioneel gebruik diende men een specifieke machtiging te vragen aan het Directoraat-Generaal voor de Luchtvaart (DGLV) waarbij een compleet aanvraagdossier en -procedure diende te worden doorlopen. Vele gebruikers van drones waren hiervan niet op de hoogte, hetwelk diverse risico’s met zich meebracht naar veiligheid, aansprakelijkheid en verzekering.

Het nieuwe KB tracht hierin nu dus duidelijkheid te scheppen.

Vooreerst maakt het KB een onderscheid tussen het privé-gebruik, zoals bijvoorbeeld speelgoeddrones en professioneel gebruik van drones. Hierbij onderscheidt het  drie types van drones: de zogenaamde speelgoeddrones (drones van maximaal 1 kilo) die recreatief worden gebruikt met een maximale vlieghoogte van 10 meter; hiermee mag iedereen in principe vliegen. Daarnaast voorziet men de klasse drones tot 5 kg met een vlieghoogte van 45m en drones tot 150 kg met een vlieghoogte van 90m. Voor deze laatste 2 categorieën waar het professioneel gebruik speelt, gelden specifiekere regels.

Altijd dient  de regelgeving inzake privacy te worden gerespecteerd. Dus wat op de grond geldt, geldt ook in de lucht en men zal dus de toestemming moeten bekomen van bijvoorbeeld buren indien men bepaalde foto’s van de buurt of privé-tuinen zou gaan nemen met een drone.

Voor het professioneel gebruik van drones worden thans een aantal strenge vereisten ingevoerd waarvan we er hier een aantal kort samenvatten:

  1. Een aantal handelingen worden uitdrukkelijk verboden door het KB zoals bijvoorbeeld het post- en vrachtvervoer en het afwerken van voorwerpen of het sproeien tijdens de vlucht. Een pakjesdienst met drones, zoals hierboven aangehaald, is dus verboden volgens het KB.
  2. Diverse veiligheidsvoorschriften worden door het KB ingevoerd, bijvoorbeeld inzake de luchtverkeersregels en dat de vlucht steeds binnen het zichtbereik dient te blijven.
  3. Goedkeuring en inschrijving van het toestel: men is thans verplicht zijn toestel te registreren bij het DGLV (Directoraat Generaal der Luchtvaart)
  4. Voor ‘gespecialiseerde vluchten’ (zoals luchtfotografie, landmeetkunde en observatie) dient minstens 10 dagen op voorhand een verklaring te worden neergelegd bij het DGLV.
  5. Ook de bestuurders/piloten zullen voortaan een opleiding en een theoretisch en praktisch examen moeten afleggen waarop zij een bewijs van bevoegdheid zullen verkrijgen dat zij zullen moeten kunnen voorleggen bij iedere vlucht.
  6. Verder is men ook verplicht een verzekering af te sluiten, zowel bij commerciële als niet-commerciële activiteiten.

Wanneer men zich niet aan deze nieuwe regels houdt kan men strafrechtelijke gesanctioneerd worden.

Met deze regelgeving werd dus eindelijk een wettelijk kader gecreëerd voor het gebruik van drones, een sector waarin tot op heden veel onduidelijkheid en onwetendheid was. Met deze wet is thans ook commercieel gebruik van drones mogelijk en kan deze “nieuwere” sector zich dus verder blijven ontwikkelen binnen een bepaald wettelijk kader.