Energieprestatiecertificatie (EPC) bij verkoop en verhuur

Energieprestatiecertificatie (EPC) bij verkoop en verhuur

Het was al langer verplicht om bij de verkoop of verhuur van residentiële gebouwen een Energieprestatiecertificatie te laten uitvoeren. Reeds in december 2008 besliste de Vlaamse Regering om dit uit te breiden tot niet-residentiële gebouwen zoals bijvoorbeeld winkels en kantoren. Industriegebouwen, werkplaatsen, niet voor bewoning bestemde gebouwen van een landbouwbedrijf, edm. vallen niet onder de reglementering. Tot op heden is de nieuwe reglementering evenwel nog steeds niet ingevoerd.

Wel is het sinds 1 januari 2012 verplicht om in alle commerciële publiciteit voor residentiële gebouwen (woningen) die te koop of te huur worden aangeboden, uitdrukkelijk het adres en de EPC score te vermelden. Geïnteresseerde kopers of huurders moeten van meet af aan geïnformeerd zijn over de energiezuinigheid van hun potentiële woning. Over exact een jaar, vanaf 1 januari 2013, zal een Energieprestatiecertificatie ook verplicht worden voor publieke gebouwen met een oppervlakte groter dan 500m². Tot nu toe was dit enkel het geval voor publieke gebouwen groter dan 1000m².

Terwijl de principes nochtans reeds vastgelegd zijn in 2008, ontsnappen handelszaken en kantoren voorlopig dus nog steeds aan de invoering van een verplichte energieprestatiecertificatie. Volgens de laatste berichten van het Vlaams Energie Agentschap, dat de implementatie voor niet-residentiële gebouwen voorbereidt, zal de verplichting voor dit type van gebouwen pas ingaan begin 2014. Net als dit op vandaag een belangrijk element is bij beslissing tot aankoop of in huur neming van een woning, zal dit vanaf dan ook niet-residentiële projecten een verschil maken. Verhuurders die nog nieuwbouw of verbouwingen plannen, houden daar best nu reeds rekening mee..