Europa keurt richtlijn voor de bescherming van bedrijfsgeheimen goed

Europa keurt richtlijn voor de bescherming van bedrijfsgeheimen goed

In een recent blogbericht meldden wel al dat er een Europese richtlijn voor de bescherming van bedrijfsgeheimen op stapel staat.

Intussen heeft het Europees Parlement de ontwerprichtlijn goedgekeurd. Dat gebeurde op 14 april laatstleden. Op 27 mei laatstleden heeft op haar beurt ook de Raad de ontwerprichtlijn aangenomen.

Het is nu wachten op de publicatie van de tekst, waarna de Europese lidstaten twee jaar de tijd hebben om de richtlijn te implementeren in het nationaal recht van hun land.