Europees Patent binnenkort een feit?

Europees Patent binnenkort een feit?

Een octrooi of patent aanvragen voor meerdere landen in Europa. Wie het reeds heeft gedaan, zal kunnen beamen dat dit geen sinecure is, en dat het vooral door de vertaalkosten een bijzonder dure aangelegenheid is. Al jaren wordt er daarom getracht om met de 27 lidstaten samen tot een éénvormig Europees patent te komen.

Vooral de keuze van de talen die als juridisch bindend zouden worden beschouwd, heeft er evenwel voor gezorgd dat een compromis er maar niet kwam. Omdat enkel het Engels, het Frans en het Duits als officiële talen zouden worden beschouwd, waren vooral Spanje en Italië dwarsligger. Heel recent heeft het Europees Parlement nu evenwel toch het Europees patent goedgekeurd, zij het zonder Spanje en Italië. Wellicht volgende maand zal de Raad van de Europese Unie dit besluit formeel aannemen.

Waar men voorheen een patent moest laten vertalen naar de officiële taal van elk van de landen waar men het patent wou laten gelden, zal het voortaan mogelijk zijn om een patent op te stellen in het Frans, het Engels of het Duits, on het in heel Europa te laten gelden, evenwel vooralsnog met uitzondering van Spanje en Italië. Dat kan voor een aanvrager een aanzienlijke kostenbesparing betekenen.

Memo: Mr. Benoit De Wilde is medeauteur van dit blogbericht.