Fiscaal voordeel pensioensparen onder vuur

Fiscaal voordeel pensioensparen onder vuur

Naast de 15% roerende voorheffing op spaarboekjes, ligt ook het Belgische fiscale gunstregime voor pensioensparen onder vuur. In haar arrest van 23 januari 2014 heeft het Europees Hof van Justitie immers bepaalde aspecten van de wetgeving op het fiscaal voordeel pensioensparen strijdig verklaard met artikel 56 VWEU, dat het vrij verrichten van diensten in de Europese Unie vaststelt.
Volgens het Hof zorgt deze regeling ervoor dat buitenlandse banken het moeilijker hebben om hun pensioenspaarproducten in België aan de man te krijgen gezien de belastingvermindering enkel geldt voor stortingen aan in België gevestigde instellingen en fondsen.

De argumenten die door België werden ingeroepen om het verschil in behandeling te rechtvaardigen, wijst het Hof van de hand. Zo had België geargumenteerd dat de regeling nodig was in het kader van de fiscale samenhang, van doeltreffende fiscale controles en van de bescherming van de belangen van de spaarders. Geen van die argumenten werden echter gevolgd door het Hof van Justitie waardoor België werd veroordeeld.

Ondanks de veroordeling, hebben minister van Pensioenen Alexander De Croo en minister van Financiën Koen Geens reeds verzekerd dat het fiscaal voordeel op pensioensparen niet verdwijnt.

“We moeten het fiscaal voordeel voor pensioensparen behouden” onderstreept minister De Croo. Verder wijst hij op het belang van een aanvullend pensioen naast het wettelijk pensioen en benadrukt hij dat internationale instellingen zoals de Europese Commissie en de OESO dit belang ook hoog in het vaandel dragen. Het komt er volgens de minster dan ook op aan een oplossing te zoeken die tegemoet komt aan het arrest, maar tegelijk de fiscale gunstmaatregel voor pensioensparen behoudt.

Minister van Financiën Koen Geens belooft dan weer het arrest grondig te bestuderen teneinde een passende oplossing te vinden die het fiscaal voordeel voor pensioensparen overeind houdt. Volgens de minister wordt het fiscaal voordeel op pensioensparen immers niet in vraag gesteld, maar moet er enkel een passend antwoord komen op de discriminatie.

Opnieuw zal Bright de evoluties hieromtrent opvolgen en houden wij u op de hoogte via de Brightsides. Hebt u echter nog bijkomende vragen of opmerkingen hierover, dan kunt u ons steeds contacteren.