Fiscale regularisatie vanaf 1 augustus 2016

Fiscale regularisatie sinds 1 augustus 2016

De kogel is eindelijk door de kerk: de Wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie (B.S. 29 juli 2016), maakt het sinds 1 augustus 2016 opnieuw mogelijk om niet-aangegeven inkomsten, BTW-handelingen en fiscaal verjaarde kapitalen te regulariseren.

De te betalen heffing bedraagt voor de niet-aangegeven inkomsten en BTW-handelingen 20%, bovenop de oorspronkelijk te betalen belastingen. Fiscaal verjaarde kapitalen kunnen daarentegen geregulariseerd worden tegen een geëigende heffing van 36%.

In tegenstelling tot de fiscale regularisatie in 2013 heeft de Wet van 21 juli 2016 geen aflopende regularisatiemogelijkheid ingevoerd, maar wel een permanent systeem waarbij geen einddatum wordt bepaald.

Op welke termijn fiscaal regulariseren?

Hoe sneller hoe liever, de boetes worden sinds 1 januari 2017 jaarlijks opgetrokken. Die verhoogde boetes vormen dan ook een trigger om zo snel mogelijk te regulariseren; het is immers de bedoeling van de federale regering om de komende jaren ettelijke miljoenen euro’s te behalen uit die fiscale regularisatie.

Verder kent de nieuwe regularisatie een eenmalig karakter, wat inhoudt dat men slechts éénmaal gebruik kan maken van de regularisatiemogelijkheid onder de Wet van 21 april 2016.

Die regularisatiemogelijkheid wordt evenwel opengesteld voor iedereen, ook voor diegenen die reeds in het verleden (onder de wetten van 2005 of 2013) inkomsten of kapitalen hebben geregulariseerd.

Op heden kan enkel geregulariseerd worden voor federale belastingen zoals de personenbelasting.

Fiscale regularisatie in de toekomst

Bedoeling is wel dat in de toekomst eveneens in een mogelijkheid zal worden voorzien tot fiscale regularisatie inzake gewestelijke belastingen, zoals erfbelasting en registratiebelasting maar daarvoor zullen vooreerst samenwerkingsakkoorden moeten gesloten worden tussen de federale staat en de gewesten.

Het valt af te wachten wanneer die samenwerkingsakkoorden er zullen komen. Op 19 juli 2016 heeft de Minister van Financiën Johan Van Overtveldt echter bevestigd dat een samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de gewesten “binnen handbereik” zou liggen.

Meer weten over fiscale regularisatie? Neem gerust contact met ons op.