Geen veroordelingsrecht meer verschuldigd door de begunstigde

Geen veroordelingsrecht meer verschuldigd door de begunstigde

Wanneer een rechtbank of een hof een veroordeling, een vereffening of een rangregeling uitspreekt, wordt overeenkomstig artikel 142 van het Wetboek van Registratierechten een zogenaamd “veroordelingsrecht” verschuldigd van 3%.

Vroeger kon dit veroordelingsrecht niet enkel ingevorderd worden van de veroordeelde zelf, maar ook van de begunstigde van de veroordeling, zij het enkel tot beloop van de helft van de sommen die hij of zij (effectief) had ontvangen (artikel 35, derde lid W.Reg.).

Met de wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen komt daar nu verandering in. De mogelijkheid om de begunstigde van de veroordeling aan te spreken tot betaling van het veroordelingsrecht, werd immers opgeheven.

De nieuwe regeling werd van commentaar voorzien in de circulaire nr. 9/2014 (AFZ nr. 6/2014) van 23 april 2014. Hieruit blijkt dat de regeling van kracht is op veroordelingen uit vonnissen of arresten die dagtekenen vanaf 10 januari 2014. Voor wat betreft oudere vonnissen of arresten, kunnen begunstigden nog steeds tot betaling van het veroordelingsrecht worden aangesproken.