Geldigheidsduur van maaltijdcheques wordt verlengd tot twaalf maanden

Geldigheidsduur van maaltijdcheques wordt verlengd tot twaalf maanden

Een maaltijdcheque is een forfaitaire tussenkomst van de werkgever om de werknemer de mogelijkheid te bieden een maaltijd te nemen tijdens de werkdag. Het aantal maaltijdcheques dat een werknemer ontvangt, is dan ook steeds gelijk aan het aantal werkdagen dat hij effectief presteert.

De tussenkomst van de werkgever in de kost van de maaltijdcheque kan ten hoogste € 5,91 per dag bedragen, deze van de werknemer bedraagt minstens € 1,09 per dag.

Sinds 2011 is het mogelijk om de papieren maaltijdcheques te vervangen door een elektronische variant, waarbij de cheques op een betaalkaart worden ‘bijgeschreven’.

De populariteit van de maaltijdcheques volgt uit het feit dat, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan, deze voor de werknemer volledig zijn vrijgesteld van sociale lasten (werkgevers- en individuele bijdragen). Eén van deze voorwaarden is dat de geldigheidsduur van de maaltijdcheque beperkt is tot drie maanden. In de praktijk leidt dit er echter toe dat er jaarlijks een aanzienlijk aantal uitgegeven maaltijdcheques (ongeveer 0,3 tot 0,4 % van de uitgegeven cheques) verloren gaan omdat ze niet (tijdig) worden geïnd. Om dit tegen te gaan, wordt de geldigheidsduur van de maaltijdcheque nu opgetrokken van drie naar 12 maanden. De wet die deze geldigheidsduur verlengt, is op 1 augustus jl. in het Belgisch Staatsblad verschenen, en treedt op 11 augustus ek. in werking (Wet van 14 april 2013 tot wijziging van artikel 38/1, § 2, 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van artikel 19bis, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders).

Let wel, maaltijdcheques waarop nog een geldigheidsduur van 3 maanden vermeld staat, worden niet verlengd door deze wijziging. De vermelding van de geldigheidsduur op de cheque zelf is immers een voorwaarde om van de sociale en fiscale vrijstelling te kunnen genieten. Deze cheques tijdig uitgeven blijft dus de boodschap.