Google Adwords en de functies van een merk

Google Adwords en de functies van een merk

Google vormt in het wereldwijde web een zoekmachine die een niet te onderschatten commerciële waarde in zich draagt. Het is het doel van elke adverteerder om zo hoog mogelijk in de resulatenlijst gerangschikt te staan. Deze ranking kan in grote mate worden beïnvloed door de aankoop van zoge-naamde ‘Google Adwords’. Terzake oordeelde het Hof van Justitie recent dat het gebruik van ander-mans merknaam via ‘Google Adwords’ geen afbreuk doet aan de reclamefunctie van een merk.

Benoit De Wilde nam dit arrest voor u door, en belicht de voornaamste kernpunten.