Gunsttarief roerende voorheffing op spaarboekjes is discriminatie

Gunsttarief roerende voorheffing op spaarboekjes is discriminatie

Op 23 januari 2014 heeft het Grondwettelijk Hof het fiscale gunsttarief van 15% roerende voorheffing op in België gereglementeerde spaarboekjes vernietigd. Concreet betekent dit dan ook dat interesten die hoger zijn dan € 1 900,00, onderworpen zullen worden aan hetzelfde tarief dat geldt voor dividenden of obligaties, zijnde 25% roerende voorheffing.

Zoals bekend, heeft de regering Di Rupo in 2012 beslist om de roerende voorheffing die in bepaalde gevallen 15% bedroeg (onder andere voor interesten op spaarboekjes, obligaties,…), op te trekken naar 21 of soms zelfs 25%. Deze maatregel ging echter meteen gepaard met een aantal uitzonderingen zoals bijvoorbeeld de roerende voorheffing op in België gereglementeerde spaarboekjes die op 15% werd behouden.

In haar arrest van 23 januari 2014 heeft het Grondwettelijk Hof nu geoordeeld dat deze regeling, een discriminatie uitmaakt gezien bepaalde interesten op spaarboekjes slechts aan 15% worden getaxeerd terwijl voor andere interesten het tarief van 25% geldt. Het artikel dat dit onderscheid invoert, wordt dan ook meteen vernietigd waardoor voor alle interesten nu het uniform tarief van 25% geldt. Fiscalisten menen zelfs dat het arrest terugwerkende kracht heeft waardoor de interesten die werden behaald in 2012 en 2013, eveneens onder de verhoogde roerende voorheffing zouden vallen.

Minister van Financiën Koen Geens stelt echter dat de gevolgen van deze beslissing niet overschat mogen worden gezien volgens hem slechts 3% van de spaarboekjes onder de verhoogde taxatie zullen vallen. Het merendeel van de mensen hoeft zich dan ook geen zorgen te maken, aldus minister Geens

Toch pleit de minister ervoor om het gunsttarief van 15% te behouden door een aangepaste regeling uit te werken in lijn met het arrest van het Grondwettelijk Hof. Daartoe zal het kabinet van de minister het arrest grondig bestuderen. Daarnaast benadrukt de minister nog dat de fiscale vrijstelling voor interesten die € 1 900 niet overschrijden, zonder twijfel behouden blijft.

Bright Advocaten volgt deze ontwikkelingen op de voet en houdt u er graag van op de hoogte in een latere Brightside. Indien u intussen vragen of opmerkingen hebt over deze materie, kunt u ons steeds contacteren.