Happy birthday Bright!

Happy birthday Bright!

Inderdaad, Bright heeft vorige maand haar achtste verjaardag gevierd. Acht jaar lang reeds staan we als team ten dienste van ondernemers en ondernemingen, en dit op het vlak van Ondernemingsrecht en M&A, Vermogen en fiscaliteit en Aanneming en vastgoed. Om hen te ontzorgen, hen te adviseren en als er echt geen andere uitweg is, hen bij te staan in procedures.

Als geen ander kennen we de nadelen van procedures. Het vergt tijd, soms veel tijd, het vergt inspanningen maar bovenal het zorgt voor onzekerheid. Precies daarom hebben wij steevast de klemtoon gelegd op het proactieve luik van de advocatuur. En we blijven dat doen. Problemen en risico’s onderkennen en uitsluiten, zorgen voor een goeie contractuele omkadering, doelgericht handelen en waar nodig procederen, dat is waar wij voor staan. Bright: uw business partner, uw juridische adviseur, en indien nodig uw advocaat.

We blijven verder ook investeren in onze erkenning als officiële dienstverlener onder de KMO portefeuille. Mits aan enkele voorwaarden is voldaan kan onze bijstand op het vlak van strategische dienstverlening of een duurzame contractuele onderbouw van uw onderneming, leiden tot een tussenkomst van overheidswege tot 40% van de kosten.

Bright. Legal advisors. Attorneys at law. Helemaal klaar voor het volgende jaar!