Het ‘dagelijks bestuur’ revisited

Het ‘dagelijks bestuur’ revisited

In de naamloze vennootschap heeft de wetgever het begrip ‘dagelijks bestuur’ in het Wetboek van Vennootschappen geïntroduceerd als zijnde een orgaan dat bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft voor handelingen van ‘dagelijks bestuur’. In de regel wordt dit orgaan aangeduid als directeur of als dagelijks – of gedelegeerd bestuurder, afhankelijk van het feit of de dagelijks bestuurder al dan niet deel uitmaakt van de raad van bestuur van de betreffende vennootschap. De rol van deze directeur of gedelegeerd bestuurder is essentieel. Hoewel de notie ‘dagelijks bestuur’ in de wet niet is gedefinieerd, bestond er in de rechtspraak en de rechtsleer min of meer een consensus omtrent de draagwijdte ervan. Ingevolge rechtspraak van het Hof van Cassatie van 26 februari 2009 werd deze draagwijdte schijnbaar sterk beperkt. Deze rechtspraak blijft tot op heden ongewijzigd.

Mr. Nele Schelstraete schetst u een overzicht van de evolutie en van de huidige (pragmatische) alternatieven, zodoende dat het duidelijk is waar u zich als directeur of dagelijks bestuurder best aan houdt.